BIP

Organizacja

OMG-G-S zrzesza 55 samorządów, obejmując łącznie obszar o powierzchni blisko 6,7 tys. km², zamieszkały przez 1,55 mln mieszkańców. Obecną strukturę stowarzyszenia obrazuje poniżej zamieszczony schemat.