Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

03.12.2015

Przyciąganie talentów do metropolii tematem posiedzenia Rady Programowej OMG-G-S

Komisja ds. strategii metropolii

Za nami drugie w tym roku posiedzenie Rady Programowej OMG-G-S. Spotkanie odbyło się 1 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, a jego głównym punktem była kwestia podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz przyciągania, a także zatrzymania w metropolii ludzi wyjątkowych, kreatywnych, obdarzonych talentami, które mogliby rozwijać na naszym obszarze metropolitalnym. Podczas posiedzenia dokonano także wyboru Prezydium Rady.

Czytaj dalej
02.12.2015

Jak efektywnie wykorzystać potencjał Planów Gospodarki Niskoemisyjnej?

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

1 grudnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odbyło się spotkanie Komisji ds. infrastruktury i środowiska, podczas którego członkowie Komisji mieli możliwość uczestniczyć w seminarium pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – efektywne wykorzystanie zasobów”, prowadzonym przez panią Krystyną Szymańską, eksperta OMG-G-S.

Czytaj dalej