Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

02.12.2015

Jak efektywnie wykorzystać potencjał Planów Gospodarki Niskoemisyjnej?

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

1 grudnia 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot odbyło się spotkanie Komisji ds. infrastruktury i środowiska, podczas którego członkowie Komisji mieli możliwość uczestniczyć w seminarium pn. „Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – efektywne wykorzystanie zasobów”, prowadzonym przez panią Krystyną Szymańską, eksperta OMG-G-S.

Czytaj dalej
29.10.2015

Pierwsza w Polsce ustawa metropolitalna podpisana!

We wtorek 27 października 2015 r. prezydent RP podpisał pierwszą w Polsce ustawę metropolitalną. Celem ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych jest stworzenie możliwości powoływania związków metropolitalnych jako zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego położonych w strefie oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Strefa charakteryzować się powinna istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych oraz być zamieszkała przez co najmniej 500 000 mieszkańców (obszar metropolitalny). Granice poszczególnych obszarów metropolitalnych ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia przez wskazanie gmin wchodzących w skład takich obszarów.

Czytaj dalej