Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

05.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM wypracowała rekomendację w zakresie finansowania integracji i rewitalizacji

Komisja ds. rozwoju społecznego

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
23.04.2015

Na serio o konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

W Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”. W debacie udział wzięli m.in. Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jan Filip Libicki senator RP oraz osoby reprezentujące różne środowiska osób niepełnosprawnych i osoby z niepełnosprawnością – beneficjenci Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 roku.

Czytaj dalej
16.04.2015

Przegląd projektów transportowych ZIT

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska dokonała przeglądu projektów transportowych. Omówiono m.in. kwestie związane z pakietem kolejowym ZIT, wspólnym systemem biletu elektronicznego oraz węzłami integracyjnymi na terenie OM, które to projekty będą realizowane w ramach ZIT. Dodatkowo Wicewójt Sierakowic przedstawił projekt modernizacji linii kolejowej 229 na odcinku Kartuzy-Sierkowice-Lębork.

Czytaj dalej
13.04.2015

Zmiany, zmiany, zmiany!

Walne Zebranie Członków GOM podjęło decyzję o przyjęciu nowego statutu stowarzyszenia oraz zmianie jego nazwy. Nowa nazwa "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" zacznie funkcjonować po rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli najwcześniej pod koniec maja. Zmiany mają związek ze sformalizowaniem roli stowarzyszenia we wdrażaniu funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. OMG-G-S będzie pełnić funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Czytaj dalej