Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

18.03.2015

Za nami kolejna tura warsztatów konsultacyjnych Strategii 2030

Zakończyła się kolejna tura warsztatów konsultacyjnych w ramach projektu INTIS. Między 2 a 17 marca odbyło się w Gdańsku i w Gdyni 5 spotkań poświęconych poszczególnym obszarom Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego. Warsztaty dotyczyły następujących zagadnień, kluczowych dla dynamicznego rozwoju naszej metropolii: rozwoju społecznego, edukacji i kultury; technologii i gospodarki; transportu; zasobów przyrody, ochrony środowiska i energetyki, a także demografii, systemu osadniczego i zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj dalej
11.03.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej