Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

17.11.2017

5,5 miliona złotych unijnego dofinansowania w ramach inwestycji metropolitalnych na realizację przedsięwzięcia TriPOLIS.

17 listopada 2017 r. zawarta została umowa na realizację projektu dotyczącego współpracy parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie świadczenia specjalistycznych usług proinnowacyjnych. W ramach projektu zostanie stworzona platforma informatyczna umożliwiająca zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Czytaj dalej
15.11.2017

Kongres Smart Metropolia zakończony sukcesem

Zakończył się, odbywający się w dniach 13-15 listopada 2017 r. w Amber Expo, VI Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia. Tematem tegorocznej edycji wydarzenia były „Przestrzenie relacji. Wdrażanie Agendy Miejskiej Unii Europejskiej”. W debacie dotyczącej rozwoju oraz wykorzystania potencjału obszarów metropolitalnych wzięło udział ponad 800 uczestników. Blisko 1600 osób śledziło wydarzenie za pośrednictwem transmisji na żywo.

Czytaj dalej
27.10.2017

72 km nowych i zmodernizowanych sieci ciepłowniczych na terenie naszej Metropolii

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni otrzymało łącznie 108 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na poprawę oraz zwiększenie dostępności infrastruktury ciepłowniczej. Dzięki 12 umowom podpisanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska możliwa będzie realizacja projektów komplementarnych ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego G-G-S. Wartość wszystkich przedsięwzięć wynosi ok. 370 mln zł.

Czytaj dalej
25.10.2017

Otwarcie pierwszego węzła integracyjnego w Gołubiu

Zakończyła się budowa pierwszego węzła integracyjnego w Gołubiu, gmina Stężyca. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na działce wokół starego dworca w Gołubiu stworzona została nowa przestrzeń publiczna. Dzięki inwestycji mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieli dogodne warunki, sprzyjające korzystaniu z komunikacji zbiorowej. Zrealizowane przedsięwzięcie zintegrowało istniejącą sieć komunikacyjną łącząc linię kolejową 201 (Gdynia – Kościerzyna) z drogą powiatową oraz siecią ścieżek rowerowych.

Czytaj dalej