Metropolitalne wiadomości

Wiadomości

21.04.2016

Wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych

Komisja ds. administracji i finansów

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego.

Czytaj dalej