Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Czystsze powietrze w Sopocie dzięki termomodernizacji

Rusza kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie. Jej efektem będzie nie tylko poprawa estetyki elewacji budynków, ale przede wszystkim mniejsze rachunki za ogrzewanie i zużycie energii oraz redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Dla Sopotu mającego status uzdrowiska ma to szczególne znaczenie.

11 lipca 2017 r. została podpisana kolejna umowa w  obszarze energetyki i środowiska w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dotycząca kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.  Projekt ma na celu poprawę efektywności energetycznej w 25 miejskich placówkach oświatowych i wychowawczo – opiekuńczych w Sopocie. W efekcie realizacji projektu nastąpi znacząca redukcja emisji CO2 do otoczenia.

W ramach projektu planuje się: przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynków, modernizację oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, instalację OZE i wdrożenie systemu zarządzania energią cieplną i elektryczną. Modernizacja energetyczna polegać będzie m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych lub wewnętrznych, stropów, dachów, wykonaniu poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej, wymianie lub renowacji starej stolarki okiennej i drzwiowej na nową o dobrej szczelności i wysokiej izolacyjności, wymianie lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz montażu wentylacji mechanicznej. Zaplanowano również zainstalowanie kolektorów słonecznych i wykorzystanie naturalnych źródeł energii słonecznej, co korzystnie wpłynie na wzrost udziału OZE w produkcji energii nie tylko w Sopocie, ale i w całym regionie.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii pierwotnej w 25 budynkach o ponad 3 mln  kWh/rok oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 771 ton CO2 na rok. Przewiduje się zmniejszenie zużycia energii cieplnej aż o 51,6% średnio na budynek.

Wartość projektu to prawie 22 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 wyniesie blisko 9,9 mln zł.