Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Jesteśmy liderem we wdrażaniu funduszy europejskich

Po latach planowania wspólnych strategii, miasta i powiaty metropolii pełną parą przystąpiły do inwestycji. W I połowie 2017 roku podpisaliśmy rekordową liczbę nowych umów o dofinansowanie - na budowę węzłów przesiadkowych, rewitalizację dzielnic czy remont peronów SKM. Dzięki porozumieniu prezydentów i burmistrzów metropolii realizujemy pakiet inwestycyjny wart 3,6 mld zł.

Ministerstwa Rozwoju podsumowało tempo wdrażania nowych funduszy europejskich poświęconych współpracy terytorialnej, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Z przyznanego naszej metropolii alokacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano już umowy na 60,58 % przyznanej nam alokacji (1,1 mld zł). Dodatkowo ministerstwo ocenia wnioski o dofinansowanie złożone przez miasta OMG-G-S do programów krajowych. Ich wartość to kolejne 2,2 mld złotych.

Dotychczas podpisanych zostało 89 umów opiewających na kwotę ponad 666 mln złotych. Znaczące przyspieszenie realizacji inwestycji w ramach ZIT nastąpiło w II kwartale 2017 r., podczas którego podpisane umowy stanowiły aż 50 % alokacji. Gdański ZIT jest w efekcie polskim liderem wśród innych Związków ZIT jeśli chodzi o tempo wdrażania funduszy unijnych. Kolejne miejsca w rankingu zajmują obszary funkcjonalne Zielonej Góry, Olsztyna oraz Obszar Metropolitalny Warszawy. Połowa polskich miast wojewódzkich nie przekroczyła jeszcze poziomu 30% kontraktacji ZIT.

"Widać wyraźnie, że powołanie stowarzyszenia metropolitalnego i kilka lat pracy nad wspólnymi strategiami miało głęboki sens” - mówi Paweł Adamowicz, prezes zarządu OMG-G-S. Konsekwentna współpraca pomiędzy prezydentami i burmistrzami w ramach metropolii przynosi obecnie konkretne efekty i wymierne korzyści dla naszych mieszkańców” - dodaje prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

"Najwyższy wynik w Polsce to efekt świetnej współpracy z Urzędem Marszałkowskim” - dodaje Michał Glaser, dyrektor Biura OMG-G-S, które od 1,5 roku pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu mechanizmu ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (wcześniej Gdański Obszar Metropolitalny) to powołane w 2011 r. stowarzyszenie zrzeszające 49 gmin oraz 8 powiatów. Od ponad dwóch lat głównym instrumentem działania OMG-G-S są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nowy instrument funduszy UE nakierowany na "wykształcenie i wzmocnienie mechanizmów współpracy poprzez zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich". W ramach ZIT realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1. TriPolis – współpraca parków naukowo-technologicznych.

2. Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia w OMG-G-S – kilkadziesiąt projektów dot. aktywizacji zawodowej realizowanych przez Gdański Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy oraz prywatnych przedsiębiorców.

3. Metropolitalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji Cukrzycy typu 2.

4. Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – kilkadziesiąt projektów realizowanych w ramach partnerstw powiatowych z udziałem organizacji pozarządowych. Oprócz aktywizacji społeczno-zawodowych mają one na celu zapewnienie większej dostępności usług społecznych oraz być kręgosłupem działań rewitalizacyjnych w 8 miastach metropolii.

5. Centrum Geriatrii – dwa oddziały specjalistycznej opieki senioralnej (w Gdańsku i Sopocie) oraz usługami telemedycyny dla mieszańców całego obszaru metropolitalnego.

6. Zintegrowane projekty rewitalizacyjne w 8 miastach obszaru metropolitalnego:
- Gdańsk (Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem; Biskupia Górka i Stary Chełm; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście; Orunia)
- Gdynia (Obszar ulic Zamenhofa – Opata Hackiego; Oksywie; Zachodnia części dzielnicy Witomino – Radiostacja)
- Kartuzy (Centrum)
- Rumia (Zagórze)
- Tczew (Stare Miasto i Zatorze)
- Puck (Centrum)
- Wejherowo (Śródmieście)
- Żukowo (Stare Centrum).

7. Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi.

8. System Roweru Metropolitalnego dla 14 gmin OMG-G-S.

9. Centrum Monitoringu oraz nowe perony Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdyni i Rumi.

10. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego w obszarze metropolitalnym.

11. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków należących do JST i ich jednostek.

Przedsięwzięcia komplementarne - finansowane w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

12. Kompleksowa modernizacja i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych.

13. Węzły przesiadkowe i zakup nowego taboru w rdzeniu OMG-G-S.

Każde z przedsięwzięć realizowany jest poprzez kilka (do kilkudziesięciu) projektów europejskich.