Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Konferencja pt. "Budowa partnerstw międzysektorowych we współpracy samorządowej" - Gdańsk, 13-14 września

Aby się rozwijać, trzeba dbać o partnerów. Współpraca metropolitalna wymaga działania ramię w ramię i dotyczy nie tylko samorządów, ale też otoczenia: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, biznesu.

Kilka lat temu wypracowaliśmy – wspólnie z Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA – strategię rozwoju Metropolii do 2030 roku (zob. „Strategia 2030”: http://www.metropoliagdansk.pl/strategia-rozwoju-metropolii-2030/opis-projektu/). Wspólna praca nad strategią stała się pierwszym krokiem do pełnej integracji w Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot”. Dlatego to właśnie w Gdańsku odbędzie się podsumowanie projektów finansowanych ze środków norweskich wspierających partnerstwa.

O tym, jak budować podstawy pod trwały rozwój obszarów metropolitalnych, będziemy rozmawiali w Gdańsku 13-14 września na konferencji pt. „Budowa partnerstw międzysektorowych we współpracy samorządowej. Polskie doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG”. Swoimi doświadczeniami podzielą się samorządy z całego kraju.

Do pobrania: program konferencji.