Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Zamknięcie konkursu

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali do nas prace konkursowe na logo kampanii "Zalegalizujmy nasz związek". Niestety zamykamy konkurs bez wyłonienia zwycięskiego projektu.