Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Zmarł Henryk Doering, Wójt Gminy Krokowa

Z wielkim smutkiem i poczuciem ogromnej straty żegnamy

Henryka Doeringa

Wójta Gminy Krokowa

Wybitnego samorządowca Pomorza, oddanego sprawom społeczności lokalnej

Rodzinie i Bliskim zmarłego serdeczne wyrazy współczucia

składają

Paweł Adamowicz Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot

wraz z Zarządem i pracownikami Biura OMGGS