Kim jesteśmy?

Gmina Ostaszewo

Mieszkańcy: 3 216
Powierzchnia: 61 km2
Wydatki na mieszkańca: 4 272,94 zł
Strona www: www.ostaszewo.pl
Władze:
Michał ChrząszczWójt Gminy Joanna WójtowiczPrzewodnicząca Rady Gminy

Gmina Ostaszewo leży w sercu Żuław Wiślanych i jest jedną z najmniejszych pod względem ludności gmin należących do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Gmina posiada niezwykle bogatą historię, co odzwierciedla obecny krajobraz kulturowy, związany z przenikaniem się różnych nacji, charakterystyczna flora i fauna, a także historyczna zabudowa wiejska oraz sakralna.

Na przestrzeni wieków przenikały się na jej terenie różne kultury: pruska, pomorska, holenderska, ukraińska, mennonicka, niemiecka i polska. Każda pozostawiła po sobie ślad widoczny do dziś. Prawdziwym unikatem jest jedyny na Żuławach drewniany kościół z 1712 r,  a także XVIII-wieczny holenderski wiatrak w Palczewie. Dużą atrakcją są również ruiny kościołów z XIV i XIX wieku w Ostaszewie, oraz kościół z drewnianą wieżą w Jezierniku.

Przewaga terenów rolniczych (83%) sprzyja działającym na terenie gminy przedsiębiorstwom. Szczególnie bogate gospodarczo są rejony „Małej Holandii" oraz „Strefa aktywności gospodarczej Ostaszewo - Piaskowiec". Inwestycje te pozwalają uaktywnić obszar powiatu nowodworskiego, który ma najwyższy wskaźnik bezrobocia na Pomorzu. Projekt “Mała Holandia” powstał z inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej, wspierany jest przez Fundację “Dom Holenderski”, a w jego rozwój zaangażowane są samorządy Nowego Dworu Gdańskiego, Ostaszewa i Stegny. W założeniu ma podkreślać rolę, jaką w przeszłości w Polsce, odegrali osadnicy holenderscy i usprawnić gospodarczo obszar gminy. Dla potencjalnych inwestorów istnieje tutaj możliwość inwestycji w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i rekreacji, hotelarstwie, handlu, budownictwie, dystrybucji paliw oraz w budowę dróg.

Warto podkreślić, że Dolina Wisły została uznana w ramach sieci ekologicznej Econet Polska za międzynarodowy korytarz ekologiczny. Obszar Gminy Ostaszewo podlega ochronie również jako część środkowo-żuławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bliskość rzeki i brak uciążliwych dla środowiska podmiotów dodatkowo zachęca do wypoczynku.

  • GIWK