Kim jesteśmy?

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego w Stowarzyszeniu, wybranym przez  jego Walne Zebranie. Uchwały Komisji podejmowane są przy obecności minimum trzech członków tego organu. Według Statutu OMG-G-S składa się ona z od trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego.

Obecnie w jej składzie zasiadają:

Janusz Stefan Goliński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Cedry Wielkie

Urodzony 23 października 1960 roku. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego a także Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1986 do 2002 r. pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odpowiedzialny za sprawy sportu i turystyki. Stażysta z zakresu funkcjonowania administracji lokalnej i rządowej we Francji w 1991 roku. W latach 1998 – 2002 radny sołectwa i jednocześnie przewodniczący Rady Gminy Koszwały. W 2002 roku wybrany na wójta gminy Cedry Wielkie.
Obecnie pełni również obowiązki wiceprezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Żuławy”.

 

Michał PasiecznyCzłonek Komisji Rewizyjnej Burmistrz RumiBurmistrz Rumi

Urodzony 23 stycznia 1977 roku. Absolwent dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni: Inżynierii Zarządzania Remontami oraz Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Przez szereg lat zawodnik Arki Gdynia i trener w Rugby Club Arka Rumia. Od 2010 radny VI kadencji Rady Miejskiej Rumi i Przewodniczący Komisji Sportu, Kultury i Rekreacji. We wrześniu 2013 roku powołany przez Radę na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. 30 listopada 2014 roku Michał Pasieczny, po zwycięstwie w wyborach samorządowych wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Rumi.

 

Bogusława EngelbrechtCzłonek Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Linia

Urodzona 20 listopada 1968 roku. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa i Administracji. Radna II Kadencji Rady Gminy Linia –Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty. W latach 1994-1998 Członek Rady Nadzorczej Szpitala w Wejherowie. Przez 15 lat pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini. W latach 2006-2014 pełniła funkcję Zastępcy Wójta Gminy Linia. Współzałożycielka Zespołu Charytatywnego w gminie Linia. Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Członek Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”. 16 listopada 2014 roku wybrana na stanowisko Wójta Gminy Linia.