Kim jesteśmy?

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru wewnętrznego w Stowarzyszeniu, wybranym przez  jego Walne Zebranie. Uchwały Komisji podejmowane są przy obecności minimum trzech członków tego organu. Według Statutu OMG-G-S składa się ona z od trzech do pięciu członków, w tym z Przewodniczącego i przynajmniej jednego Wiceprzewodniczącego.

Obecnie w jej składzie zasiadają:

 

Janusz Stefan Goliński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Cedry Wielkie

Urodzony 23 października 1960 roku. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego a także Podyplomowych Studiów na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Od 1986 do 2002 r. pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku odpowiedzialny za sprawy sportu i turystyki. Stażysta z zakresu funkcjonowania administracji lokalnej i rządowej we Francji w 1991 roku. W latach 1998 – 2002 radny sołectwa i jednocześnie przewodniczący Rady Gminy Koszwały. W 2002 roku wybrany na wójta gminy Cedry Wielkie.
Obecnie pełni również obowiązki wiceprezesa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Żuławy”.

 

Michał PasiecznyZastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Burmistrz RumiBurmistrz Rumi

Urodzony 23 stycznia 1977 roku. Absolwent dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni: Inżynierii Zarządzania Remontami oraz Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Przez szereg lat zawodnik Arki Gdynia i trener w Rugby Club Arka Rumia. Od 2010 radny VI kadencji Rady Miejskiej Rumi i Przewodniczący Komisji Sportu, Kultury i Rekreacji. We wrześniu 2013 roku powołany przez Radę na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. 30 listopada 2014 roku Michał Pasieczny, po zwycięstwie w wyborach samorządowych został wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta Rumi. 

 

Bogusława EngelbrechtCzłonek Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Linia

Urodzona 20 listopada 1968 roku. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Prawa i Administracji. Radna II Kadencji Rady Gminy Linia –Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty. W latach 1994-1998 Członek Rady Nadzorczej Szpitala w Wejherowie. Przez 15 lat pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lini. W latach 2006-2014 pełniła funkcję Zastępcy Wójta Gminy Linia. Współzałożycielka Zespołu Charytatywnego w gminie Linia. Przewodnicząca Rady Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Członek Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”. 16 listopada 2014 roku wybrana na stanowisko Wójta Gminy Linia.

 

Mieczysław GołuńskiCzłonek Komisji RewizyjnejBurmistrz Kartuz

Urodzony 28 grudnia 1959 roku w Kartuzach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie zarządzania w administracji publicznej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. jako leśniczy Nadleśnictwa Kartuzy. W latach 1980 – 1982 był strażakiem Komendy Terenowej Zawodowej Straży Pożarnej w Wejherowie. Od 1982 do 1990 zajmował się ochroną przeciwpożarową w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Gdańsku.

Z gminą Kartuzy związany jest z przerwami od 1990 r., kiedy to po raz pierwszy został wybrany jej burmistrzem. Stanowisko to nieprzerwanie pełni od 2014 roku

Mieczysław Gołuński łączy pracę zawodową z aktywną działalnością społeczną. Jest Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach,  Wiceprezesem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Oddział w Kartuzach, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Kolegiata Kartuska oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia dla Zdrowia.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

 

 

Janusz WróbelCzłonek Komisji RewizyjnejBurmistrz Pruszcza Gdańskiego

Urodzony 3 września 1968 roku. Samorządowiec z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. W latach 1994-1998 był radnym miasta Pruszcz Gdański. W latach 1999-2002 był wicestarostą powiatu gdańskiego. Od listopada 2002 roku, nieprzerwanie pełni funkcję Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. W wyborach samorządowych w 2018 roku zdobył 83,6 procent poparcia mieszkańców miasta.

Z wykształcenia politolog i specjalista zarządzania samorządem. Przed objęciem stanowiska burmistrza pracował w branży ubezpieczeniowej. Pruszczanin z przekonania i powołania. W rubryczce „hobby”, najchętniej wpisałby „moje miasto”.