Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisje tematyczne zajmują się m.in. wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych, czy edukacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Komisja ds. Administracji i Finansów
Przewodniczący: Sekretarz Miasta Sopotu, Pan Wojciech Zemła

Komisja ds. Kultury
Przewodnicząca: Wiceprezydent Miasta Sopotu, Pani Joanna Cichocka-Gula

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska
Przewodnicząca: Wójt Gminy Pszczółki, Pani Hanna Brejwo

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący: Naczelnik Biura ds. kontaktów samorządowych i repatriacji, Urząd Miasta Sopotu,
Pan Maciej Rusek
Wiceprzewodniczący: Prezes InvestGDA, Pan Alan Aleksandrowicz

Komisja ds. Rozwoju Społecznego
Przewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki społecznej, Pan Piotr Kowalczuk
Wiceprzewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych, Pan Adam Urban

Komisja ds. Strategii Metropolii
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki komunalnej, Pan Piotr Grzelak
Wiceprzewodniczący: Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, Pan Mateusz Szulc
 

20.09.2012

Sprawiedliwe gospodarowanie wodą i odpadami

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Temat "śmieci” zdominował dyskusję, która odbyła się podczas spotkania zespołu ds. gospodarki komunalnej w ubiegłym tygodniu. Zespół spotkał się w rekordowym, czterdziestoosobowym składzie. Głównymi tematami obrad była gospodarka wodami opadowymi, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodociągowo –kanalizacyjna, na które wypowiedzieli się zaproszeni specjaliści z zakresu tej tematyki.

Czytaj dalej