Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisje tematyczne zajmują się m.in. wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych, czy edukacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Komisja ds. Administracji i Finansów
Przewodniczący: Sekretarz Miasta Sopotu, Pan Wojciech Zemła

Komisja ds. Kultury
Przewodnicząca: Wiceprezydent Miasta Sopotu, Pani Joanna Cichocka-Gula

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska
Przewodnicząca: Wójt Gminy Pszczółki, Pani Hanna Brejwo

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący: Naczelnik Biura ds. kontaktów samorządowych i repatriacji, Urząd Miasta Sopotu,
Pan Maciej Rusek
Wiceprzewodniczący: Prezes InvestGDA, Pan Alan Aleksandrowicz

Komisja ds. Rozwoju Społecznego
Przewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki społecznej, Pan Piotr Kowalczuk
Wiceprzewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych, Pan Adam Urban

Komisja ds. Strategii Metropolii
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki komunalnej, Pan Piotr Grzelak
Wiceprzewodniczący: Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, Pan Mateusz Szulc
 

13.10.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego o działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem piątego już w tym roku spotkania w ramach Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański (OWES). Celem spotkania dedykowanego przede wszystkim potencjalnym beneficjentom 6 Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, było wypracowanie założeń projektowych dla dalszego funkcjonowania OWES oraz powiązań z projektami planowanymi do realizacji w ramach pozostałych Poddziałań OP.6.

Czytaj dalej
20.07.2015

Wspólnie o Strategii 2030 - spotkanie przedstawicieli samorządów i partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu.

Komisja ds. strategii metropolii

16 lipca odbyło się w Olivia Business Centre spotkanie ws. Projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów z OM G-G-S, a także kluczowych partnerów metropolii z sektorów nauki i biznesu. Celem spotkania było omówienie zapisów zawartych w dokumencie Strategii oraz dyskusja na temat priorytetów współpracy metropolitalnej.

Czytaj dalej