Kim jesteśmy?

Wiadomości

Komisje tematyczne zajmują się m.in. wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych, czy edukacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Komisja ds. Administracji i Finansów
Przewodniczący: Sekretarz Miasta Sopotu, Pan Wojciech Zemła

Komisja ds. Kultury
Przewodnicząca: Wiceprezydent Miasta Sopotu, Pani Joanna Cichocka-Gula

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska
Przewodnicząca: Wójt Gminy Pszczółki, Pani Hanna Brejwo

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący: Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pan Maciej Rusek
Wiceprzewodniczący: Prezes InvestGDA, Pan Alan Aleksandrowicz

Komisja ds. Rozwoju Społecznego
Przewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki społecznej, Pan Piotr Kowalczuk
Wiceprzewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych, Pan Adam Urban

Komisja ds. Strategii Metropolii
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki komunalnej, Pan Piotr Grzelak
Wiceprzewodniczący: Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, Pan Mateusz Szulc
 

20.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego na temat Strategii 2030

Komisja ds. rozwoju gospodarczego

Za nami drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego. Przedmiotem dyskusji w trakcie spotkania, które odbyło się w miniony poniedziałek (18 maja), były przede wszystkim kwestie związane z pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 oraz projektem „Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia na OMT”, który ma być realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Czytaj dalej
05.05.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM wypracowała rekomendację w zakresie finansowania integracji i rewitalizacji

Komisja ds. rozwoju społecznego

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
16.04.2015

Przegląd projektów transportowych ZIT

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska dokonała przeglądu projektów transportowych. Omówiono m.in. kwestie związane z pakietem kolejowym ZIT, wspólnym systemem biletu elektronicznego oraz węzłami integracyjnymi na terenie OM, które to projekty będą realizowane w ramach ZIT. Dodatkowo Wicewójt Sierakowic przedstawił projekt modernizacji linii kolejowej 229 na odcinku Kartuzy-Sierkowice-Lębork.

Czytaj dalej