Kim jesteśmy?

Wiadomości

Komisje tematyczne zajmują się m.in. wypracowywaniem standardów postępowania w zakresie administracji publicznej, opiniowaniem zmian prawnych, realizacją wspólnych projektów inwestycyjnych, planistycznych, kulturalnych, czy edukacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Komisja ds. Administracji i Finansów
Przewodniczący: Sekretarz Miasta Sopotu, Pan Wojciech Zemła

Komisja ds. Kultury
Przewodnicząca: Wiceprezydent Miasta Sopotu, Pani Joanna Cichocka-Gula

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska
Przewodnicząca: Wójt Gminy Pszczółki, Pani Hanna Brejwo

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący: Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pan Maciej Rusek
Wiceprzewodniczący: Prezes InvestGDA, Pan Alan Aleksandrowicz

Komisja ds. Rozwoju Społecznego
Przewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki społecznej, Pan Piotr Kowalczuk
Wiceprzewodniczący: Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych, Pan Adam Urban

Komisja ds. Strategii Metropolii
Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki komunalnej, Pan Piotr Grzelak
Wiceprzewodniczący: Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, Pan Mateusz Szulc
 

10.04.2015

Integracja i rewitalizacja tematem kolejnego spotkania Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM.

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem kolejnego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego była kontynuacja dyskusji nad przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
11.03.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Komisja ds. rozwoju społecznego

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
06.02.2015

Zmiany w ustawie śmieciowej

Komisja ds. infrastruktury i środowiska

Podczas pierwszego w tym roku spotkania Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska, jej członkowie pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku omówili jak ważne jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin należących do GOM. Punktem wyjścia do dyskusji była treść projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony opracowana przez Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Czytaj dalej
23.01.2015

Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji dyskutują o zmianie przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych

Komisja ds. administracji i finansów

15 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Komisji ds. Administracji i Finansów Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które w całości było poświęcone ochronie danych osobowych. Zmiany w Ustawie ODO oraz projekty rozporządzeń omówił Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Filipowicz.

Czytaj dalej