Kontakt

Patronat honorowy OMG-G-S

Zasady przyznawania Patronatu Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

1. O patronat Stowarzyszenia ubiegać może się każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym.

2. Podpisany wniosek o przyznanie patronatu należy dostarczyć do siedziby Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – ul. Długi Targ 39/40 (pokój 306)

3. Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

4. Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału przedstawicieli OMG-G-S w wydarzeniu, jako również wsparcia finansowego bądź organizacyjnego.

5. Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

6. Organizator otrzymuje pisemną lub mailową odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu.

7. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Gdańska może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Co daje patronat Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

1. Podkreśla rangę wydarzenia

2. Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w rozsyłanym elektronicznie newsletterze

Otrzymanie patronatu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zobowiązuje organizatora do:

1. Zamieszczenia przesłanego przez Biuro OMG-G-S logo we wszystkich materiałach organizatora, promujących wydarzenie objęte patronatem

2. Zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora, promujących wydarzenie

3. Dołączenie linku www.metropoliagdansk.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie organizatora

4. Przesłanie najpóźniej tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu [format .doc] na adres biuro@metropoliagdansk.pl

5. Przesłanie na adres biuro@metropoliagdansk.pl w terminie 7 dni od zakończenia imprezy trzech zdjęć [format .jpg, 300dpi] i relacji [format .doc] z wydarzenia, z prawem do nieodpłatnego wykorzystania przez Biuro OMG-G-S