Metropolia dla Administracji

Problem metropolitalny

Na czym polega problem metropolitalny?

Najczęściej wskazywanymi problemami obszarów metropolitalnych, z którymi władze samorządowe oraz mieszkańcy mają do czynienia to:

  • Problemy z zarządzaniem infrastrukturą transportową oraz komunikacją w ramach obszarów metropolitalnych;
  • Nadmierna (szkodliwa) konkurencja pomiędzy gminami i brak współpracy przy realizacji zadań publicznych;
  • Brak tzw. ustawy metropolitalnej, która określiłaby narzędzia koordynacji współpracy pomiędzy gminami;
  • Brak świadomości metropolitalnej wśród władz samorządowych oraz mieszkańców;
  • Brak spójnego planowania przestrzennego w ramach obszarów metropolitalnych (przejawiające się w rozlewaniu się miast, braku wspólnego planowania).