Ogłoszenia

Ogłoszenia

[ZAMKNIĘTY] specjalista ds. obsługi sekretariatu

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot poszukuje pracownika, który odpowiadać będzie za: Obsługę administracyjną i logistyczną władz Stowarzyszenia, w tym w szczególności Zarządu i Walnego Zebrania Członków OMGGS (przygotowanie spotkań, obieg i archiwizacja dokumentów). Ponadto organizację spotkań, szkoleń, seminariów, konferencji i wyjazdów organizowanych przez Stowarzyszenie. Wsparcie zespołu pracowników OMGGS w zakresie organizacji i przygotowania spotkań, wysyłki i wydruku materiałów.

Stanowisko jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej wramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wymagania dot.naboru na stanowisko: specjalista ds. obsługi sekretariatu

Wyniki naboru

  • GIWK