Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Gdańska Organizacja Turystyczna

Gdańska Organizacja Turystyczna powstała w roku 2002. Członkami stowarzyszenia jest 140 podmiotów (stan na 25 czerwca 2014 roku) reprezentujących lokalną branżę turystyczną, w tym: hotele, organizatorzy  turystyki, touroperatorzy, biura podróży, restauracje i inni.

Głównym celem Gdańskiej Organizacji Turystycznej jest promocja turystyczna Gdańska – jego walorów krajobrazowych, wypoczynkowych, folklorystyczno - kulturowych, gospodarczych i turystyki biznesowej we współpracy z lokalną branżą turystyczną oraz innymi lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi. Działania Gdańskiej Organizacji Turystycznej są skupione na integrowaniu działań różnych podmiotów w obszarze turystyki oraz inicjowaniu tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. W ramach swojej działalności Gdańska Organizacja Turystyczna jest również odpowiedzialna za prowadzenie punktów informacji turystycznej oraz dodatkowo punktu informacji turystycznej i lotniskowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

 

W 2005 roku w ramach struktur Gdańskiej Organizacji Turystycznej działalność rozpoczęło Gdańsk Convention Bureau, które na mocy porozumienia podpisanego z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Prezydentami Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu odpowiada za rozwój turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie. W ostatnich latach GOT/GCB realizował kilka projektów partnerskich:

1. „Promocja turystyki biznesowej jako markowego produktu Gdańska i Pomorza” - projekt  był związany z promocją turystyki biznesowej. W jego ramach prowadzone były następujące działania: udział w targach turystyki biznesowej, udział w międzynarodowych sieciach współpracy, opracowanie i wydawanie promocyjnych katalogów, folderów, wykonanie gadżetów promocyjnych, opracowanie koncepcji czterech wizerunkowych produktów turystycznych Gdańska i regionu pomorskiego.

2. „Gdańscy Akcjonariusze” – projekt finansowany ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mający na celu aktywizację osób do współpracy w roli wolontariuszy. W ramach projektu zrekrutowano do akcji na terenie Gdańska 293 wolontariuszy.

3. „Gdańscy Akcjonariusze – konsekwentnie do celu” – projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu zrekrutowano do akcji na terenie Gdańska 219 wolontariuszy.

4. W 2008 roku Gdańska Organizacja Turystyczna realizowała projekt szkoleniowy o nazwie „Cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników ośrodków informacji turystycznej” ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5. W roku 2010 - projekt szkoleniowy o nazwie: „Gdańska Akademia Informacji Turystycznej” ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

6. W roku 2011 -  projekt szkoleniowy o nazwie „Welcome to Gdansk – cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników branży turystycznej i około turystycznej” ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

7. Od marca 2013 roku do września 2013 roku - projekt promocyjny o nazwie „Program wsparcia rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych Gdańska i regionu pomorskiego – Gdansk4Fun” ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

8. Od 1 marca 2014 roku do 30 września 2014 Gdańska Organizacja Turystyczna realizuje projekt promocyjny o nazwie „Rozwój innowacyjnych produktów turystycznych na terenie Gdańska i regionu pomorskiego poprzez wdrożenie questingu w obszarze turystyki kulturowej, aktywnej i ekoturystyki i jego upowszechnienie – „gdansk4play””; projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  • GIWK