Fundusze Europejskie

Kontakt ZIT

Biuro Związku ZIT
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
biuro@metropoliagdansk.pl

Koordynator Instytucji Pośredniczącej RPO WP 2014-2020
Magdalena Markiewicz
magdalena.markiewicz@metropoliagdansk.pl
58 526 81 52

Specjalista ds. komunikacji i informacji
Justyna Patyk
justyna.patyk@metropoliagdansk.pl
730 786 987

Specjalista ds. monitoringu
Rafał Gajewski
rafal.gajewski@metropoliagdansk.pl
58 526 81 43

Obszar: rozwój gospodarczy
Agata Blacharska
agata.blacharska@metropoliagdansk.pl
58 526 81 13

Obszar: rozwój społeczny
Alicja Dawidowska
alicja.dawidowska@metropoliagdansk.pl
58 526 81 44

Obszar: transport i mobilność
Sławina Lenart (Klawiter)
slawina.lenart@metropoliagdansk.pl
58 526 81 53

Joanna Jaworska-Soral
joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl
58 526 81 03

Obszar: energetyka i środowisko
Łukasz Dąbrowski
lukasz.dabrowski@metropoliagdansk.pl
58 526 81 14