Metropolia dla Przestrzeni

Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej węzłów integracyjnych w OMG-G-S

„Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot” to opracowanie w zakresie elementów tzw. małej architektury oraz oznakowania, sporządzone przez wyłonioną w wyniku zapytania ofertowego firmę CZMUDA GROUP SP. Z O.O.

Opracowanie powstało w wyniku kilkutygodniowej pracy Wykonawcy, która była na bieżąco konsultowana i monitorowana przez powołany do tego celu Zespół, złożony z pracowników Biura OMG-G-S, Plastyków Gdyni i Sopotu oraz osób odpowiedzialnych w Gdańsku za rozwój  przestrzeni publicznej.

Celem opracowania jest określenie rekomendacji w postaci wspólnych rozwiązań, zaleceń, wzorów, w zakresie elementów tzw. „małej architektury” oraz oznakowania. Dokument jest zbiorem wskazówek, katalogiem dobrych praktyk i rozwiązań, służących podniesieniu jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych na obszarze OMG-G-S, jakimi są węzły integracyjne, poprzez wzmocnienie ich estetyki i funkcjonalności. Ma stanowić narzędzie ułatwiające samorządom projektowanie i modernizowanie węzłów integracyjnych, a także przyczynić się do stworzenia wspólnej identyfikacji wizualnej i jakościowej na obszarze metropolii. Należy przy tym pamiętać, że niezależnie od proponowanych zapisów w opracowaniu, każdy projekt musi być indywidualnie konsultowany i uzgadniany z odpowiednimi instytucjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania:

Opracowanie - Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych w OMG-G-S_PDF

Prezentacja_PDF

Uchwała Zarządu OMG-G-S

Projekt „Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych na Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot" został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.