Kontakt

Kontakt

Zespół Biura OMG-G-S:

Dyrektor Biura:
Michał Glaser
Dyrektor, p.305
tel. 58 526 81 42
michal.glaser@metropoliagdansk.pl

Kierownik ds.organizacyjnych, komunikacji 
i Systemu Roweru Metropolitalnego:

Sławina Lenart
tel. 58 526 81 53
kom. 784 391 068
slawina.lenart@metropoliagdansk.pl

Kierownik ds. projektów metropolitalnych:
Magdalena Markiewicz
tel. 58 526 81 52
kom. 517 056 156
magdalena.markiewicz@metropoliagdansk.pl

Doradca Zarządu Stowarzyszenia:
Józef Reszke
tel. 58 526 81 49
jozef.reszke@metropoliagdansk.pl

Sekretariat:
biuro@metropoliagdansk.pl

Monika Kasprzak-Czerska
Specjalista ds. administracyjnych, p.306
tel. 58 526 81 42
monika.kasprzak@metropoliagdansk.pl

Marta Bielińska
Specjalista ds. organizacji sekretariatu, p.306
tel. 58 526 81 27
marta.bielinska@metropoliagdansk.pl

 

Komunikacja:
Justyna Patyk
Specjalista ds. komunikacji
tel. 730 786 987
justyna.patyk@metropoliagdansk.pl

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:
Rafał Gajewski
Specjalista ds. monitoringu i rozwoju przestrzennego
58 526 81 43
rafal.gajewski@metropoliagdansk.pl

 

Obszary tematyczne:

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Alicja Dawidowska
Koordynator ds. rozwoju społecznego

Zakres:
- komisja ds. rozwoju społecznego
- komisja ds. administracji i finansów
- przedsięwzięcia ZIT: integracja, rewitalizacja,
zdrowie
tel. 58 526 81 44
alicja.dawidowska@metropoliagdansk.pl


ROZWÓJ GOSPODARCZY

Agata Blacharska
Koordynator ds. rozwoju gospodarczego

Zakres:
- komisja ds. rozwoju gospodarczego
- przedsięwzięcia ZIT dot. gospodarki
tel. 58 526 81 13
kom. 517 056 120
agata.blacharska@metropoliagdansk.pl


ENERGETYKA I ŚRODOWISKO

Łukasz Dąbrowski
Koordynator ds. energetyki i środowiska

Zakres:
- komisja ds. infrastruktury i środowiska
(energetyka i środowisko)
- przedsięwzięcia ZIT dot. energetyki i środowiska
- Program Gospodarki Niskoemisyjnej
tel. 58 526 81 14
kom. 517 056 260
lukasz.dabrowski@metropoliagdansk.pl


TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Joanna Jaworska-Soral
koordynator ds. transportu i mobilności

Zakres:
- komisja ds. infrastruktury i środowiska
(transport, infrastruktura)
- przedsięwzięcia ZIT dot. węzłów integracyjnych, komunikacji publicznej i kolei
- Strategia Transportu i Mobilności
tel. 58 526 81 03, kom. 517 056 098
joanna.jaworska-soral@metropoliagdansk.pl


SYSTEM ROWERU METROPOLITALNEGO

Krzysztof Perycz-Szczepański
koordynator projektu
System Roweru Metropolitalnego
58 526 81 47
krzysztof.perycz-szczepanski@metropoliagdansk.pl

Magdalena Łosik
asystent koordynatora projektu System Roweru Metropolitalnego
tel. 58 526 81 12
magdalena.losik@metropoliagdansk.pl


PLANER KULTURALNY

Marcin Fedoruk
specjalista ds. kultury
58 526 81 28
marcin.fedoruk@metropoliagdansk.pl


FINANSE

Łukasz Świacki
specjalista ds. finansowych
tel. 58 526 81 46
lukasz.swiacki@metropoliagdansk.pl


Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Biuro Związku
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00

Adres:

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
fax. 58 303 63 07
biuro@metropoliagdansk.pl

NIP: 583-315-17-48


Wyświetl większą mapę

Dane Stowarzyszenia:
KRS: 0000398498
NIP: 583-315-17-48
REGON: 221654880
Numer konta:
95 1240 1268 1111 0010 4223 3355
(Bank PEKAO S.A.)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny

Uprzejmie informujemy, iż od lutego 2016 r. do odwołania biuro Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej zlokalizowane jest na piątym piętrze w siedzibie naszego Biura, pokój nr. 105
 

Poniżej aktualne dane teleadresowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Długi Targ 39/40, pokój 105
80-830 Gdańsk

Filip Jędruch

biuro@dobrarobota.org

więcej informacji: http://dobrarobota.org

 

Schemat organizacyjny Biura OMG-G-S