Co robimy?

Inicjatywy metropolitalne

W ramach swojej działalności stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot realizuje projekty, angażujące do współpracy samorządy, partnerów społecznych, biznes. Staramy się, by były to przedsięwzięcia jak najbardziej uzasadnione pod względem korzyści dla metropolii – dlatego często poddajemy nasze pomysły weryfikacji, ubiegając się o dotacje z budżetu państwa i funduszy europejskich.

Nasze projekty: