Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci

Postanowienia ogólne.

 1. Polityka prywatności reguluje procesy przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
  strony internetowej administratora danych w związku z przepisami o ochronie danych
  osobowych obejmującymi m.in.:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
   2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
   osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
   dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.
   1800).
 2. Podstawowe cele przetwarzania realizowane przez stronę internetową obejmują, m.in.:
  1. Możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych lub elektronicznych adresów
   kontaktowych administratora danych i jego pracowników w związku z realizacją
   zadań zawieraniem umów, wykonywaniem obowiązków statutowych, obowiązków
   prawnych lub innych obowiązków nałożonych na administratora danych osobowych.
  2. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej
  3. Prowadzenie systemów newsletter lub pokrewnych systemów, gdy ma to
   zastosowanie.
 3. Wykorzystywanie plików cookie.
  1. Administrator danych przewiduje możliwość przechowywania informacji lub uzyskiwanie
   dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.
  2. Pliki cookie mogą być wykorzystywane na stronie w związku z:
   • Wykorzystaniem narzędzi analitycznych w celu gromadzenia danych statystycznych
    związanych z ruchem na stronie internetowej za pośrednictwem zewnętrznych usług,
    np. Google Analytics.
   • Niezbędnością zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, np.
    zapisywanie preferencji użytkownika, ciasteczek sesyjnych.

     

 4. Zgoda może być wyrażona automatycznie za pośrednictwem ustawień oprogramowania
  zainstalowanego w wykorzystywanym przez telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub
  konfiguracji usługi.
 5. Usunięcie zapisanych plików cookie może być dokonane w dowolnym czasie przez
  skorzystanie z odpowiednich ustawień przeglądarki.
 • GIWK