Co robimy?

SUMP

Mobilna metropolia

Chcemy by wszystkie miasta i wsie w metropolii były bezpieczne, by dzieci miały zielone miejsca do zabawy, by powstawało coraz więcej parków i by powietrze było czyste. Chcemy by każdy mieszkaniec mógł pieszo zrobić zakupy, miał dostęp do transportu zbiorowego i mógł swobodnie poruszać się transportem indywidualnym. Chcemy by nasza metropolia była miejscem przyjaznym do życia.

Aby te założenia urzeczywistniły się w przyszłości już teraz pracujemy nad planem zrównoważonych transportowo  miast i wsi w metropolii.  OMGGS jako jeden z pięciu ośrodków miejskich w Polsce pilotażowo opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).


Chcesz mieć wpływ na poprawę transportu w swoim mieście? Zabierz głos w konsultacjach

Zbyt mała liczba połączeń, słaba koordynacja, niedogodny dojazd do stacji kolejowych to tylko część “grzechów” transportu publicznego. Na jego poprawę ma wpływ powstający na zlecenie OMGGS Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Dzięki Planowi samorządy będą mogły ubiegać się o środki europejskie. Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych powstającego dokumentu.


Weź udział w budowaniu Mobilnej Metropolii

Lepszy dojazd do stacji kolejowych, dodatkowe przejazdy autobusowe, poprawa koordynacji połączeń, wygodne węzły przesiadkowe, rozwój ścieżek pieszych i rowerowych to rozwiązania, na które czekają mieszkańcy Metropolii. W marcu na terenie Obszaru odbędzie się drugi etap konsultacji społecznych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności. Celem konsultacji jest weryfikacja i uzupełnienie scenariuszy, celów i działań proponowanych w ramach SUMPa. W terminie od 06.03 do 24.03 odbędzie się dziewięć spotkań. Konsultacje są otwarte, będzie je można śledzić także on-line. Na spotkania nie obowiązują zapisy, nagrania z ich przebiegiem udostępniane będą pod tym linkiem: tutaj. Dołączyć do spotkań można w dowolnym z terminów. Zachęcamy do udziału w tych poświęconych powiatowi zamieszkania lub miejsca pracy.
 


Harmonogram konsultacji wraz z linkami do spotkań

Wszystkie spotkania odbywają się online w godzinach 17:00-19:00.
 

 • 06.03 – powiat gdański + gmina Skarszewy i gmina Liniewo: DOŁĄCZ,
               
  podsumowanie spotkania >>>TUTAJ
 • 13.03 – powiat malborski: DOŁĄCZ
               podsumowanie spotkania >>>TUTAJ
 • 21.03 – powiat tczewski: DOŁĄCZ
               
  podsumowanie spotkania >>>TUTAJ


Zachęcamy do zapoznania się ze wstępnymi dokumentami Planu Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS:

>>> Wstępny projekt SUMP – synteza

>>> Formularz zgłaszania uwag do Wstępnego projektu planu SUMP OMGGS

>>> Plan działania dla Metropolii

>>> Plan działania dla Rdzenia Metropolii - Gdańsk, Gdynia, Sopot

>>> Plan działania dla Miast okołordzeniowych - Rumia, Reda Pruszcz Gdański

>>> Plan działania dla Centrów subregionalnych - Wejherowo, Tczew, Lębork, Malbork

>>> Plan działania dla Ośrodków lokalnych - Gniew, Hel, Jastarnia, Łeba, Kartuzy, Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Pelplin, Puck, Skarszewy, Władysławowo, Sierakowice i Żukowo

>>> Plan działania dla Strefy podmiejskiej A - Kolbudy, Kosakowo, Szemud, Pruszcz Gdański (gmina wiejska), Żukowo (obszar wiejski)

>>> Plan działania dla Strefy podmiejskiej B - Wejherowo (gmina wiejska), Luzino, Malbork (gmina wiejska), Nowa Wieś Lęborska, Puck (gmina wiejska), Tczew (gmina wiejska)

>>> Plan działania dla Strefy pozamiejska A - Kartuzy (obszar wiejski), Lichnowy, Łęczyce, Miłoradz, Morzeszczyn, Pszczółki, Somonino, Stare Pole, Stężyca, Subkowy, Pelplin (obszar wiejski)

>>> Plan działania dla Strefy pozamiejska B - Obszary wiejskie gmin: Gniew, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Sierakowice, Skarszewy oraz gminy: Cedry Wielkie, Chmielno, Cewice, Gniewino, Linia, Liniewo, Ostaszewo, Suchy Dąb, Sulęczyno, Trąbki Wielkie

>>> Plan działania dla Strefy wybrzeża - Choczewo, Hel, Jastarnia, Krokowa, Krynica Morska, Łeba, Stegna, Sztutowo, Wicko, Władysławowo


Uwagi do dokumentu  w terminie 6-26.03 można składać również mailowo lub tradycyjną pocztą: email: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl; adres korespondencyjny: OMGGS ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk. W tytule korespondencji prosimy wpisywać hasło SUMP.


>>> Chcesz wiedzieć więcej przeczytaj Raport z pierwszych konsultacji


SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

SUMP dla metropolii jest realizowany przy współpracy 51 gmin i miast oraz 8 powiatów z Obszaru Metropolitalnego. W pracach biorą udział eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele świata nauki oraz samorządów zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych uczestników ruchu. Na zlecenie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot SUMP jest przygotowywany przez konsorcjum firm A2P2 architecture&planning, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej.


Co to jest SUMP?

Jest to długoterminowy plan przyjaznego transportu oraz maksymalnego wykorzystania infrastruktury dostępnej w miastach, gminach i powiatach. Dokument pozwala usystematyzować wszystkie działania transportowe na obszarze i realizować je w oparciu o długofalową wizję rozwoju zrównoważonej mobilności. Obejmuje m.in. analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, aktywne komunikowanie, monitoring oraz ocenę wniosków i doświadczeń. Od tradycyjnego planowania transportu SUMP wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem obywateli i interesariuszy oraz koordynacją polityk międzysektorowych (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa itp.).


Czego dotyczy SUMP?

Jest to plan, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. SUMP będzie łączyć wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich obszarów miast i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta.


Harmonogram opracowywania SUMP OMGGS

 • sierpień 2022 - podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie Planu
 • styczeń 2023 - przekazanie wstępnego projektu Planu dla OMGGS
 • marzec 2023 - II etap konsultacji społecznych - konsultacje scenariuszy, celów i działań
 • marzec 2023 - opracowanie projektu Planu z uwzględnieniem wniosków z konsultacji
 • maj/czerwiec 2023 - III etap konsultacji społecznych projektu SUMP OMGGS
 • sierpień 2023 - przekazanie końcowej wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

 

Spotkania będą nagrywane. Uczestnicy konsultacji wyrażają zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swojego wizerunku w ramach prac nad SUMP OMGGS.

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 • GIWK