Co robimy?

ESPON METRO

 

 ESPON METRO - to projekt badawczy, który polega na opracowaniu analizy porównawczej 9 europejskich metropolii pod kątem i ich roli, kontekstu instytucjonalnego, możliwości w programowaniu i wdrażaniu polityki spójności. Jej wynikiem będzie wskazanie, jak można zintegrować cele polityki spójności z planowaniem i wdrażaniem polityk metropolitalnych, jak zintegrować działania z funduszami z polityki spójności oraz jaki jest optymalny model wdrażania tej idei.

 

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest kluczowym intereariuszem tego projektu wraz z Turynem, Barceloną, Lizboną, Brnem, Florencją, Lyonem, Brukselą i Rygą.
 

Więcej informacji o projekcie: https://www.espon.eu/metro

  • GIWK