Co robimy?

Liquid Energy

 

Liquid Energy - ideą projektu jest zaprezentowanie możliwości jakie daje płynny gaz ziemny i biogaz, by wykorzystywać go do produkowania czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków,a także jako źródło napędu dla pojazdów. W ramach projektu OMGGS tworzy trzy opracowania wykorzystania biogazu na potrzeby Żeglugi Gdańskiej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni i Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.


Projekt Liquid Energy realizowany jest przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia Sopot wraz z siedmioma partnerami z Polski, Niemiec i Litwy w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk.

Partnerzy Projektu:

  • Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - lider projektu
  • Uniwersytet w Rostocku
  • Akademia Morska w Szczecinie
  • Klaipeda Science and Technology Park
  • Towarzystwo Krzewienia Wiedzy o Morzu w Szczecinie
  • Assoc for Promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Reg.Dev., Univ of Rostock
  • Institute for Sustainable Economy and Logistics, Rostock


Główną ideą projektu jest analiza możliwości w zakresie wykorzystania płynnego gazu ziemnego LNG jako źródła do produkcji czystej energii elektrycznej służącej do zasilania zarówno pojazdów jak i budynków. Działania realizowane przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot koncentrują się na opracowaniu szeregu studiów, których celem jest zbadanie m.in.: możliwości wykorzystania LNG/LBG:
- jako zapasowego źródła energii zasilającej sieci trolejbusowe,
- jako ekologicznego paliwa dla tramwajów wodnych,
- LBG jako źródła energii elektrycznej dla ZUT.

Więcej informacji: https://www.l-energy.org/

  • GIWK