Co robimy?

Smart – up BSR


Smart-up BSR to społeczność w regionie Morza Bałtyckiego, pozwalająca regionom współpracować w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z wdrażaniem inteligentnych specjalizacji. To korzystanie z potencjału badawczego i innowacyjnego regionów w praktyce. Projekt ma na celu wspieranie oddolnych regionalnych ekosystemów innowacji poprzez wzajemne uczenie się i proces przedsiębiorczego odkrywania.

mapa


Projekt Smart-up BSR polega na eksperymentowaniu z nowymi rozwiązaniami w ważnych dla społeczeństwa obszarach: zdrowe starzenie się, zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym i rozwiązania Smart City. Docelowo wyniki projektu mają być skalowane do całego makroregionu bałtyckiego.

W naszej Metropolii w ramach projektu skupiamy się na wzmocnieniu środowiska wokół logistyczno – morskiej inteligentnej specjalizacji.

Więcej informacji na stronie: https://smartup-bsr.eu/

Więcej o inteligentnych specjalizacjach: 
https://drg.pomorskie.eu/propozycje-inteligentnych-specjalizacji-pomorza


Kontakt:

Agata Blacharska, Koordynator ds. projektów społeczno-gospodarczych
mail: agata.blacharska@metropoliagdansk.pl

Finansowanie: Interreg BSR
Okres realizacji: 2017-2020
Lider: Uniwersytet Aalto, Finlandia
13 partnerów w 9 krajach nadbałtyckich

 

logotyp projektu

Czytaj także:

  • GIWK