Deklaracja dostępności Biura OMGGS

Deklaracja dostępności Biura OMGGS

 

Deklaracja dostępności Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

Kontakt i dojazd

W sprawach ogólnych można się z nami skontaktować pisząc na adres: biuro@metropoliagdansk.pl lub dzwoniąc pod numer: 58 526 81 42

Nasza siedziba (główne wejście do budynku) znajduje się przy ulicy Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.
Do drugiego wejścia należy przejść przez bramę od ulicy Kuśnierskiej.

Można do nas dojechać autobusami linii 106,108,111,112, 118, 123, 131, 132, 138,154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 232, 256 (przystanek Brama Wyżynna) lub 130, 167, 184,199, 210, 267 tramwajami 2,3,6,7,8,9 (przystanek Brama Wyżynna) oraz 10 i 12 (przystanek Hucisko)
Najbliższy przystanek znajduje się 600 metrów od Biura.

Możesz poprosić, by ktoś z Biura OMGGS wyszedł po Ciebie na przystanek – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

W przypadku podróży taksówką można wysiąść tuż przy drugim wejściu od ulicy Kuśnierskiej.
W przypadku podróży samochodem niezbędna jest wjazdówka, którą można uzyskać w budynku  przy ulicy Wodopój 7 w godzinach 7-15.

W celu otrzymania wjazdówki należy podać numery rejestracyjne samochodu oraz jego model. Więcej informacji na temat wjazdu na teren ograniczonej dostępności znajdziesz pod numerem telefonu 58 524 46 34.

Ogólnodostępny parking znajduje się przy ulicy Szerokiej (bez wjazdówek) oraz przy ulicy Chlebnickiej (z wjazdówką).
Informacje o parkowaniu w Gdańsku dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/parkowanie-osob-niepelnosprawnych,a,3248.


Dostępność architektoniczna


Dostępność dla osób Głuchych oraz dla osób z niepełnosprawnością słuchu
Nasz budynek jest otwarty. Wejście główne znajduje się od ulicy Długi Targ, do drugiego wejścia należy przejść przez bramę od ulicy Kuśnierskiej. Na parterze na wprost wejścia głównego znajdują się schody prowadzące na wyższe piętra, po lewej stronie jest winda.
Sekretariat znajduje się na czwartym  piętrze, drugie drzwi po prawej stronie.
Toaleta znajduje się na końcu korytarza po lewej stronie.
Na ten moment nie posiadamy pętli indukcyjnej.


Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Wejście do budynku znajduje się powyżej poziomu drogi. Do wejścia głównego (od ulicy Długi Targ)  prowadzą schody (4 stopnie).
Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy.
Poruszanie się windą wymaga asystenta, ze względu na brak samoczynnie otwieranych drzwi.
Toaleta znajduje się na 4  piętrze na końcu korytarza po lewej stronie.


Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu
Niestety nasz budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Poruszanie się po budynku wymaga pomocy asystenta.
Biuro znajduje się na czwartym piętrze. Dojście do wejścia głównego od ulicy Długi Targ posiada schody. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózku znajduje się z tyłu budynku, przy wejściu od podwórka, wjazd bramą od ulicy Kuśnierskiej. Podjazd to mobilna rampa o udźwigu do 220 kg, w razie potrzeby rozkładana przez pracownika Biura lub pracownika ochrony budynku. W celu zamówienia rampy należy zadzwonić pod numer tel. 58 526 81 42 lub napisać e-mail na adres: biuro@metropoliagdansk.pl.
Powierzchnia wokół budynku jest nierówna, występuje kostka – tzw. „kocie łby” lub kostka granitowa.
Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy.
Poruszanie się windą wymaga asystenta, ze względu na brak samoczynnie otwieranych drzwi.
Przystosowana toaleta dostępna znajduje się na parterze budynku.


Dostępność cyfrowa
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:

 • Postrzegalność (m.in. częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści, brak transkrypcji dla wszystkich publikowanych materiałów wideo, brak możliwości prezentacji grafiki za pomocą tekstu, występują podstrony, gdzie grafika nie pełni jedynie funkcji dekoracyjnych),
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, powiększanie strony może spowodować utratę części treści),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Przy powiększeniu strony należy użyć suwaka poziomego, aby przeczytać całość tekstu.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.

Informacje dodatkowe

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 5. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 6. Staramy się, aby wszystkie zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy biuro@metropoliagdansk.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe siedziby Biura Obszaru Metropolitalnego-Gdańsk-Gdynia-Sopot
Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
Adres: ul. Długi Targ 39/40 80-830 Gdańsk
E-mail: biuro@metropoliagdansk.pl
Telefon: +48 58 5268142

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-20


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 • GIWK