II Metropolitalne Forum Kultury

Prelegenci

Grzegorz Gauden, prawnik (UAM Poznań 1975), ekonomista (Uniwersytet w Lund, Szwecja 1989), dziennikarz. W latach 70-tych ubiegłego wieku działał w studenckim ruchu kulturalnym
i prasie studenckiej. W latach 1980-1981 w prasie niezależnej w Poznaniu: redaktor naczelny „Wiadomości Dnia” i „Obserwatora Wielkopolskiego”, wydawanych przez NSZZ Solidarność. Internowany od 13 grudnia 1981  do lipca 1982. Na emigracji w Szwecji był przewodniczącym Szwedzkiego Komitetu Poparcia „Solidarności”. Powrócił do Polski w roku 1993. W latach 1999-2006 prezes Presspubliki, wydawcy „Rzeczpospolitej”. Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” w latach 2004-2006. W latach 2000-2003 prezes Izby Wydawców Prasy, od 2003 do 2015 roku wiceprezes. Od 2003 roku wiceprezes SAiW „Copyright Polska”. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Książki.
   
Andrzej Ociepa, historyk (Uniwersytet Wrocławski 1980), ukończył także studia podyplomowe z zarządzania i marketingu oraz Akademia Liderów Kultury Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpomysłodawca zorganizowania we Wrocławiu w 2017 r. Światowego Kongresu Bibliotekarstwa i Informacji IFLA, który jest największym i najważniejszym w świecie wydarzeniem związanym z bibliotekarstwem i informacją naukową. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem „W dowód uznania” przyznanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Członek Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2009 r., Rady Naukowej Biblioteki Narodowej od 2011 r. oraz Rady Programowej Radia Wrocław S.A.
Od 2000 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. W 2002 r. Biblioteka wygrała konkurs ogłoszony przez Fundację Bertelsmanna na stworzenie pierwszej w Polsce Biblioteki dla Młodych – Mediateki. W 2005 r. MBP jako pierwsza w Polsce przygotowała Strategię rozwoju samorządowych bibliotek we Wrocławiu do 2012 r., która została przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia. Biblioteka wielokrotnie nagradzana, zarówno przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
   
Roman Wojciechowski, absolwent Historii i Studiów Podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim oraz absolwent Prawa i Funduszy Europejskich na Politechnice Gdańskiej. Od 1989 roku związany z Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa Wybickiego w Sopocie, której jest Dyrektorem od roku 1994.
Biblioteka w latach 2003-2015 otrzymała szereg nagród i wyróżnień branżowych stając się jedną z aktywniejszych bibliotek na mapie kulturalnej kraju. W 2004 roku Roman Wojciechowski otrzymał odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tytuł „Zasłużony Działacz Kultury”. Ma na swoim koncie szereg wystąpień publicznych związanych z użytkowaniem nowych mediów w bibliotekach. Jest aktywnym felietonistą związanym z czasopismem literackim „Topos” oraz z „Kuryerem Sopockim”.
   
Krystyna Laskowicz, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1979 związana z bibliotekarstwem - najpierw jako bibliotekarz, następnie instruktor w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, a od 1991 r. -  do dziś – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana Ceynowy w Rumi. Odznaczona Złotym Medalem Prezydenta RP Za Długoletnią Służbę. W 2015 r. otrzymała tytuł Pomorski Bibliotekarz Roku za 2014 r. oraz tytuł Zasłużony dla powiatu wejherowskiego.
   
Elżbieta Rutkowska, animatorka związana ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Trójmieście. Dyplom magistra obroniła z filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Ukończyła również specjalizację prasową i reportażową na Pomagisterskich Dziennych Studiach Dziennikarstwa oraz Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Przez sześć lat współpracowała z Telewizją Polską S.A., przygotowując cykle tematyczne, reportaże oraz filmy dokumentalne. Doświadczenie animatorskie zdobyła prowadząc warsztaty dziennikarskie oraz poprzez wieloletnią działalność w trzecim sektorze. Od 2013 roku przygotowuje Park Książki podczas Festiwalu Literacki Sopot. Dodatkowo w latach 2015-2016 koordynowała cykle spotkań organizowane przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Trójmieście w kilku filiach Biblioteki Sopockiej w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.
   
Marta Lewandowska (Fundacja Kultury Dialogu), trenerka, konsultantka, coach. Działa na rzecz rozwijania kultury dialogu w przestrzeni publicznej. Pracuje z bibliotekami, domami kultury, samorządami, organizacjami pozarządowymi wspierając je w opartym na dialogu rozwoju. Członkini Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i innych ciał społecznych – głęboko wierzy sens międzysektorowej współpracy.
   
Dagmara Sypniewska, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, koordynator bibliotecznego Programu E-senior, inicjatorka powstania w Sopockiej Bibliotece cyklu kursów komputerowych i cyfrowej obróbki zdjęć dla osób pokolenia 55+, specjalista Działu Promocji i Marketingu, z wykształcenia pedagog pracy, z zamiłowania organizator, koordynuje organizację i przebieg imprez, współpracuje z instytucjami kultury, agencjami, pisarzami, dziennikarz obywatelski. Od 2012 roku tworzy projekty, pisze wnioski grantowe i dotacyjne, koordynuje ich przebieg, ewaluację i rozliczenie. Kocha swoją pracę i żeglarstwo morskie.
   
Marcin Skrabka, prawnik, właściciel Good Books Consulting, niezależny analityk rynku wydawniczo-edukacyjnego. Przez wiele lat pracował jako wydawca w Wolters Kluwer Polska oraz manager w Young Digital Planet. Twórca systemu nabywania contentu dla  Internetowej Biblioteki Wzornictwa oraz start-upów takich jak www.czeskieklimaty.pl czy też www.prawosocjalne.pl. 
Od wielu lat współpracuje z bibliotekami nad rozwojem publiczności, promocją czytelnictwa oraz marketingu. Szczególnie interesuje go przenoszenie modeli biznesowych, optymalizacji kosztów oraz wdrażanie nowych technologii do bibliotek. Obecnie zajmuje się rozwiązaniami mobilnymi, wykorzystującymi gamifikację literatury pięknej na smartfonach jako środka zwiększającego zaangażowanie czytelników pokolenia Y oraz Z.
   
Gabriela Skoracka, kierownik biblioteki ECS. Od podstaw organizowała jej księgozbiór, warsztat informacyjny i program. Bibliotekarz systemowy Nukat, odpowiedzialna za współpracę z centralnym katalogiem narodowym polskich bibliotek naukowych przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Za swoją działalność na rzecz rozwoju bibliotek wyróżniona tytułem Pomorskiego Bibliotekarza Roku 2015.
   
Anna Maria Mydlarska, scenarzystka i reżyser ponad 40 filmów dokumentalnych, szefowa Działu Dokumentacji Filmowej ECS. Kieruje projektem notacji filmowych — spośród ponad 1000 dotychczas nagranych wywiadów z działaczami Solidarności i opozycji demokratycznej, sama przeprowadziła ponad 200. Współtworzyła filmy prezentowane na wystawie stałej ECS i koordynowała zespół filmowy wystawy.
   
Monika Krzencessa-Ropiak, kierownik działu Archiwum i Organizacji Wystaw. Odpowiedzialna za stworzenie programu merytorycznego zbiorów archiwalnych ECS, budowę i organizację zasobu, w tym pozyskiwanie, gromadzenie, opracowywanie naukowe. W Europejskim Centrum Solidarności pracuje od 2009 roku. Od początku sprawowała pieczę nad zasobem muzealno-archiwalnym.
   
Dr Andrzej Buck, literaturoznawca, dziennikarz, edytor, historyk i krytyk teatru, bibliotekoznawca, animator kultury, doktor nauk humanistycznych. W latach 1979–1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej WSP w Zielonej Górze. Był adiunktem w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Zielonej Górze. W latach  1983-88 redaktor prowadzący warszawskiego miesięcznika literacko-naukowego „Nowe Książki”.  Od 1990 do 1993 roku był redaktorem naczelnym dziennika „Gazeta Nowa”. W latach 1993–2007 związany z Lubuskim Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Kolejno pełnił funkcje: kierownika literackiego, od 1998 roku do 2007 dyrektora naczelnego i artystycznego. Pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1994 do 2001 roku. Od 2010 roku jest dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Członek Sekcji Prasoznawczej PAN w Krakowie. Redaktor programu w TVP Gorzów „Książka na Weekend” i „Kurs Biblioteka”. Pomysłodawca powstania zielonogórskich Mediatek ”Góra Mediów” i „Szklana pułapka”. Od 2010 roku dyrektor Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny. Jest gospodarzem Zielonogórskiego Salonu Poezji, Czytelni Dramatu.PL. Autorem wielu zrealizowanych adaptacji teatralnych. Dyrektor Artystyczny Kozzi Gangsta Film. Festiwal Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego w Kargowej (2012-2014). Obecnie Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru. Kozzi… oraz Festiwalu Literackiego Proza Poetów im. Anny Tokarskiej. Zajmuje się krytyką teatralną i literacką. Współredaktor „Almanachów Teatralnych” oraz „Zeszytów Teatralnych Lubuskiego Teatru”, kilkuset programów teatralnych. Redaguje kwartalnik „Pro Libris” , półrocznik „Bibliotekarz Lubuski” oraz „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze.” . Autor i współautor książek: Prasa studencka (1980), Z dziejów ruchu studenckiego 1971–1981 (1982), Czasopisma literackie młodych 1944–1971. Szkice (1992),  Lubuski Teatr w latach 1972–2003. Dokumentacja (2003),  Teatr w mieście bez teatru (2008),  Teatr Drewniana Kurtyna Żarskiego Domu Kultury (1978–2008) (2008), Antologii Lubuskiego Dramatu (2013) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu historii prasy, dziejów teatru, życia literackiego i współczesnych bibliotek.
   
Jacek Wojnarowski, niezależny ekspert w sektorze organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, organizacji i zarządzaniu, programowaniu działalności organizacji społecznych oraz pozyskiwaniu funduszy. Jego doświadczenie obejmuje zarówno pracę w sektorze komercyjnym i pozarządowym w Polsce i za granicą jak i służbę publiczną w samorządzie terytorialnym w małej gminie oraz w okresie późniejszym jako doradcy Ministra Administracji i Cyfryzacji. Obecnie związany z Instytutem Spraw Publicznych jako kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego i animator Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.
W 2008 roku zorganizował i prowadził  Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Współtworzył i realizował Program Rozwoju Bibliotek – wspólne przedsięwzięcie Fundacji Billa i Melindy Gates i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W latach 1990-2000 był dyrektorem Fundacji im. Stefana Batorego.
   
dr hab. Jan Sikora
Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych. Autor obiektów kultury m.in. Sopoteki i Stacji Kultura w Rumi oraz innych wnętrz publicznych i prywatnych. Założyciel autorskich pracowni Sikora Wnętrza i Marek+Sikora Archiktektura. Laureat Nagrody Architektonicznej Polityki, Bryły Roku i międzynarodowej nagrody Library Interior Design Award.

 

  • GIWK