II Metropolitalne Forum Kultury

Program

16 lutego 2017

MIEJSCE: Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Prowadzenie Krzysztof Stachura (Uniwersytet Gdański)

9.30 – 10.45 odbiór pakietów konferencyjnych w punkcie rejestracyjnym (parter)
10.45 –11 .00 Powitanie uczestników Forum – Jolanta Rożyńska, dyrektor Filharmonii Kaszubskiej- Wejherowskiego Centrum Kultury.
Prezentacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
11.00 -  11.45 Rozpoczęcie Forum - Joanna Cichocka - Gula, Przewodnicząca Komisji Kultury Obszaru Metropolitarnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, Wiceprezydent Sopotu
Debata prezydencka i promocja Metropolitalnej Karty do Kultury:
Paweł Adamowicz  -  Prezydent Miasta Gdańska
Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopotu
Marek Zimakowski - Wójt Gminy Przywidz
Prowadzenie debaty: Marcin Nowicki (Broad Context)
11.45 – 12.00 przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Wykład inauguracyjny, Grzegorz Gauden: Nowoczesna biblioteka – miejsce spotkania
12.30 – 13.00 Prezentacja wyników badań: 
Punkty styczne: miedzy kulturą a praktyką (nie) uczestnictwa, Krzysztof Stachura (Uniwersytet  Gdański)
13.00 – 13.15 przerwa kawowa
13.15 – 14.00 Kim jest a kim powinien być współczesny bibliotekarz
Moderacja:  dr Justyna Jasiewicz (Uniwersytet Warszawski )
Dyskusja : Jacek Wojnarowski (Kierownik Programu Społeczeństwa Cyfrowego, Instytut Spraw Publicznych), Paweł Braun (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku), Roman Wojciechowski (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie), Andrzej Ociepa (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu).
14.00 – 15.00 lunch
15.00 – 16.00 Biblioteka jako miejsce spotkań, Biblioteka jako miejsce rozmów z lokalnym środowiskiem
Moderacja: Aleksandra Kozłowska (Gazeta Wyborcza Trójmiasto)
Dyskusja: Marta Lewandowska (wiceprezeska Stowarzyszenia Moko, członkini Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego), Elżbieta Rutkowska (Krytyka Polityczna), Marta Siciarek (prezes Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku)
16.00 – 17.00 Biblioteka jako nowoczesny obiekt architektoniczny zaprojektowany do pełnienia funkcji kulturalnej
Moderacja: Mikołaj Chrzan (Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej Trójmiasto)
Dyskusja: Leszek Palus (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu), Wojciech Targowski (FORT Architekci), Krystyna Laskowicz (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumii), Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu), dr hab. Jan Sikora (Sikora Wnętrza)
17.00 – 18.00 Aspekty organizacyjne funkcjonowania biblioteki
Moderacja: Andrzej Buck (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze)
Dyskusja: Elżbieta Stefańczyk (przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotek Publicznych, członek Krajowej Rady Bibliotecznej), Jacek Nowiński (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu), Maciej Dydo (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
18.00 podsumowanie i zakończenie 1-go dnia II Metropolitalnego Forum Kultury

ABY ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA 1-DZIEŃ FORUM /16 lutego 2017r./ KLIKNIJ NA PONIŻSZY LINK:
(LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – 70 MIEJSC)
link do rejestracji:  http://metropolitarneforumkultury1.evenea.pl

17 lutego 2017
MIEJSCE: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

10.00 - 11.00 „JAK OPOWIADAĆ O SOLIDARNOŚCI - PREZENTACJA BIBLIOTEKI, MEDIATEKI I
ARCHIWUM ECS”,
prowadzenie:  Gabriela Skoracka, Anna Maria Mydlarska, Monika Krzencessa-Ropiak (Europejskie Centrum Solidarności ).
link do rejestracji: http://prezentacjaesc.evenea.pl
11:00 – 12.30 I BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
1. Konwersatorium „Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty bibliotek”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: http://diagnozowaniepotrzeb.evenea.pl   (liczba miejsc: 30)
2. Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pole Dialogu)
link do rejestracji: https://nowoczesnebiblioteki.evenea.pl/ (liczba miejsc: 30)
12:30-13.00 przerwa kawowa
13:00 – 14.30 II BLOK WARSZTATÓW (III piętro)
1. Warsztaty „Gamifikowanie literatury pięknej, wydarzeń oraz edukacji kulturalnej na smartfonach czyli jak tchnąć ducha mobile w kulturę”, prowadzenie: Marcin Skrabka (goodbooks.pl)
link do rejestracji: http://gamifikacjaksiazek.evenea.pl (liczba miejsc: 20)
2. Warsztaty „Jak otworzyć bibliotekę na ludzi”, prowadzenie: Dagmara Sypniewska-Skwara (wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie)
link do rejestracji: http://bibliotekadlaludzi.evenea.pl  (liczba miejsc: 20)
3. Warsztaty „Design thinking czyli jak nowocześnie projektować biblioteki”, prowadzenie: Agata Urbanik (Fundacja Pola Dialogu)
link do rejestracji: http://projektowaniebiblioteki.evenea.pl (liczba miejsc)
14.30-15.00 lunch w sali wystawy czasowej
15.00 -16.00 zwiedzanie wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności z przewodnikiem
link rejestracyjny: http://zwiedzanieecs.evenea.pl

Plik PDF z opisami warsztatów w dniu 17 lutego 2017r.
Plik PDF do pobrania z Programem II Metropolitalnego Forum Kultury
Plik PDF do pobrania z biogramami gości II Metropolitalnego Forum Kultury

Organizatorzy: Obszar Metropolitarny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Wejherowo, Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Gdańsku, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, Instytut Kultury Miejskiej, Filharmonia Kaszubska – Wejherowskie Centrum Kultury
Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności

  • GIWK