Kim jesteśmy?

Gmina Kolbudy

Mieszkańcy: 17 839
Powierzchnia: 83 km2
Wydatki na mieszkańca: 6 730,58 zł
Strona www: www.kolbudy.pl
Władze:
Andrzej ChruścickiWójt Gminy Emilia JóźwikPrzewodnicząca Rady Gminy

Gmina Kolbudy ulokowana jest na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk - Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański. Tworzy ją 15 wsi sołeckich (Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale, Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki) i kilka przysiółków (Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki). Z roku, na rok systematycznie wzrasta liczba osób zameldowanych, która przekroczyła już 17 tysięcy. Szacuje się, że liczba wszystkich zamieszkujących na terenie gminy wynosi już ponad 20 tysięcy.

Administracyjnie samorząd wchodzi w skład powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy. W Kolbudach znajduje się większość instytucji publicznych. Tu mają siedzibę: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poczta, placówki świadczące opiekę medyczną, apteki, Nadleśnictwo, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Przedszkole w Kolbudach, liczne sklepy i zakłady usługowe, Komisariat Policji, spółka wodna „Reknica” oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych.

Na terenie gminy znajduje się kilka szkół podstawowych - w tym Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach z ogromną salą gimnastyczną i kompleksem sportowym Orlik - oraz Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Gmina Kolbudy jest również organem prowadzącym dla pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej, wybudowanej wspólnie z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański. Placówka, do której uczęszczają młodzi mieszkańcy z terenu wspomnianych trzech samorządów mieści się w Kowalach. Opiekę przedszkolną zapewniają zarówno placówki gminne, jak i niepubliczne przedszkola. W sołectwie Łapino działają Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Gmina posiada autobusowe połączenie komunikacyjne z Pruszczem Gdańskim, gdzie znajduje się siedziba powiatu. Komunikację z Gdańskiem zapewnia PKS Gdańsk oraz ZKM Gdańsk. W gminie zarejestrowanych jest ponad 1500 podmiotów gospodarczych oraz kilka organizacji m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Towarzystwo Ekologiczne i Stowarzyszenie Przemysłowo-Handlowe. 

Charakterystycznym dla całej gminy elementem jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i zwartego. Na pograniczu miasta Gdańska i gminy, w Kowalach, powstało nowoczesne osiedle o zabudowie wielorodzinnej (10.000 mieszkańców) i nadal budowane są kolejne bloki. W sołectwie Łapino, w pięknej scenerii zlokalizowane jest luksusowe osiedle domów jednorodzinnych o rezydencjonalnym charakterze. Ten rodzaj budownictwa jest w gminie preferowany.

Władze przywiązują wielką uwagę do ochrony środowiska. Na styku terytorium gminy i miasta Gdańska, w sołectwie Otomin znajduje się wysłużone i mające niekorzystny wpływ, z punktu widzenia ekologicznego, wysypisko oraz zakład utylizacji śmieci w Szadółkach. Gmina sukcesywnie inwestuje w ochronę środowiska, czystość i turystykę. Samorząd z sukcesami zabiega o europejskie fundusze na rozwój infrastruktury.

Gmina Kolbudy jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych imprez sportowych cieszących się zainteresowaniem również poza jej granicami. Samorząd nie szczędzi starań w przygotowywaniu atrakcyjnej oferty dla młodych oraz najstarszych mieszkańców. Z myślą o tych pierwszych organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne zwiększające aktywność ruchową oraz letnie i zimowe obozy. Dzieci i młodzież mają możliwość szlifowania swoich talentów podczas warsztatów artystycznych funkcjonujących na terenie gminy. W Kolbudach jest również dobrze wyposażony stadion sportowy wraz z kortami tenisowymi oraz kompleks sportowy Orlik. Samorząd nie zapomina o najstarszych mieszkańcach, z myślą o których powstał Klub Senior+. To w nim odbywają się liczne warsztaty i zajęcia integrujące tę grupę, a liczba uczestników świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu ofertę.

Trzeba podkreślić, że Gmina Kolbudy od dawna cieszy się opinią gminy zasobnej. Pod względem dochodów przypadających na 1 mieszkańca od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach powiatowych i wojewódzkich.

  • GIWK