Kim jesteśmy?

Gmina Kolbudy

Mieszkańcy: 16 359
Powierzchnia: 83 km2
Wydatki na mieszkańca: 5 425 zł
Strona www: www.kolbudy.pl
Władze:
Leszek GrombalaWójt Gminy Wiesław RusieckiPrzewodniczący Rady Gminy

Środowisko gminy Kolbudy kształtują bogactwo przyrody i przyjazny klimat. Atrakcyjna i spokojna lokalizacja oraz bliskość centrum metropolii sprawiają, że Kolbudy stają się już nie tylko miejscem turystycznych odwiedzin, ale celem migracji coraz większej liczby mieszkańców metropolii.

Gmina Obejmuje część malowniczego pojezierza kaszubskiego, a jej największym bogactwem są lasy, które decydują o atrakcjach turystycznych gminy. W kolbudzkich lasach znajdują się liczne rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, wiekowe drzewa i stanowiska lęgowe dzikiego ptactwa. Bardzo popularne są okoliczne ścieżki turystyczne. Do najważniejszych należy tzw. Wielka Pętla, która obejmuje obszar trzech gmin: Kolbud, Przywidza i Trąbek Wielkich. Trasa liczy długość 200 km i zapewnia wiele atrakcji. Oprócz dróg rowerowych i pieszych do dyspozycji są dukty konne, szlaki narciarskie oraz szlaki kajakowe.

Herb Gminy wyraża historyczne związki Kolbud z Zakonem Kartuzów sięgające XIV wieku i nieco późniejsze XVI-wieczne z Gdańskiem. Godło herbu natomiast podkreśla wciąż żywe w tym regionie tradycje rzemieślnicze.
Ciekawostką gminy jest również Muzeum Staroci w Pręgowie. To prywatne muzeum zawiera niezliczoną ilość wspomnianych staroci. Dawne moździerze, żelazka, młynki do kawy oraz narzędzia tworzą charakter zaadoptowanego na muzeum domu. Odwiedzając Gminę Kolbudy warto zobaczyć też zameczki wodne na rzece Raduni, ruiny cmentarzysk z wczesnej epoki żelaza i osiedle obronne Słowian Pomorskich z IX–X wieku, a także 600-letni kościół w Pręgowie. Interesującymi obiektami są elektrownie wodne w Łapinie, Kolbudach i Bielkowie.

Dobrze rozwinięta infrastruktura ułatwia połączenia autobusowe i samochodowe zarówno z Pruszczem Gdańskim jak i z Gdańskiem w ramach usług Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz PKS. Bliska odległość między Gdańskiem a Kolbudami sprawia, że staje się ona bazą noclegową dla mieszkańców metropolii.

W ostatnich latach Kolbudy przeżywają dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, zarówno indywidualnego, jak i zwartego. Na pograniczu miasta Gdańska i gminy, w miejscowości Kowale, powstało nowoczesne osiedle o zabudowie wielorodzinnej dla prawie 10.000 mieszkańców.