Kim jesteśmy?

Gmina Łęczyce

Mieszkańcy: 12 084
Powierzchnia: 233 km2
Wydatki na mieszkańca: 5 256,41 zł
Strona www: www.leczyce.pl/
Władze:
Piotr WittbrodtWójt Gminy Tadeusz BiałobrzeskiPrzewodniczący Rady Gminy

W obszarze Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego leży gmina Łęczyce. Ma ona powierzchnię 233 km2, z których połowę stanową lasy, a pozostała cześć to użytki rolne wody i tereny zabudowane.

Gmina Łęczyce leży w pobliżu Aglomeracji Trójmiejskiej i jest z nią bardzo dobrze powiązana komunikacyjnie linia kolejowa Gdańsk – Szczecin i droga krajowa nr 6 Gdańsk – Szczecin, obie o znaczeniu międzynarodowym. Powyższe powiązania łączą gminę także z miastami o dużym znaczeniu dla rozwoju regionu – Wejherowem oraz Lęborkiem.

Tereny gminy przecinają pradoliny rzek Łeby i Redy, które pośród lesistych rolniczych terenów tworzą niezwykle malownicze krajobrazy.

Południowe tereny gminy leżą na Wysoczyźnie Kaszubskiej z piękną Doliną Paraszyńską. Część granicy gminy stanowią brzeg jeziora Lubowidz. A obszarach północnych śródleśne jeziora tworzą ciąg jezior salińskich. Dolina Paraszyńska jest obszarem chronionego krajobrazu, to właśnie tu znajduje się najładniejszy odcinek rzeki Łeby o górskim charakterze, będący prawdziwym rajem dla wędkarzy, kajakarzy, ale także dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek. Konfiguracja terenu tworzy prawdziwa oazę spokoju dla miłośników wędkarstwa, sprzyja wędrówkom pieszym i zbieractwu runa leśnego.

Pasjonaci historii sztuki oraz miłośnicy zabytków mają możliwość zwiedzania na terenie gminy Łęczyce interesujących przykładów architektury pałacowej, dworskiej oraz sakralnej, objętych ochroną konserwatorską. Należą do nich: pałac murowany z końca XVIII w. w Bożympolu Małym, zespoły pałacowo-parkowe w Bożympolu Wielkim i Godętowie, zespół dworsko-parkowy w Paraszynie, dwór murowany w Witkowie, kościół filialny p. w. św. Izydora Rolnika w Świetlinie oraz kościół parafialny p. w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim. Na szczególną uwagę zasługuje, jedyny w Polsce „Kościół – Pomnik” zbudowany na fundamentach jednego z byłych baraków obozu ewakuacyjnego Stutthof w Nawczu.

Na terenie gminy znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu, liczne rezerwaty przyrody, m.in. „Długosza Królewskiego” – utworzony przez dwa torfowiska porośnięte paprocią o takiej nazwie, Pużyckie Łęgi, Paraszyńskie Wąwozy, Wielistowskie Łęgi oraz punkty widokowe. Ustanowione tu zostały również wyjątkowo liczne pomniki przyrody.

Niemal wszystkie drogi publiczne obsadzone są jesionami, jaworami, lipami, klonami, brzozami. Wśród nich wyróżnić należy ponad 160-letnią aleję lipową z Nawcza do Dzięcielca.

Władze samorządowe są przychylnie nastawione do wszelkich projektów inwestycyjnych, zmierzających do zagospodarowania terenu. Gmina dysponuje terenami pod budownictwo i inwestycje produkcyjno-usługowe.

Niepowtarzalne, wyjątkowo efektowne walory ekspozycyjne otwartego krajobrazu, piękna przyroda, bogata fauna i flora w lasach, spokój, czyste wody, liczne pomniki przyrody, rzeki, zabytki, zdrowy klimat powodują, że atrakcyjność gminy Łęczyce doceniania jest nie tylko wśród mieszkańców większych miast w kraju, ale i za granicą. Atrakcyjne położenie sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Amatorzy aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz wędrowcy spragnieni ciszy i spokoju mają możliwość wypoczynku na łonie nieskażonej natury łęczyckiej ziemi.

  • GIWK