Kim jesteśmy?

Gmina Linia

Mieszkańcy: 6 432
Powierzchnia: 120 km2
Wydatki na mieszkańca: 6 322,54 zł
Strona www: www.gminalinia.com.pl
Władze:
Bogusława EngelbrechtWójt Gminy Tadeusz KleinPrzewodniczący Rady Gminy

Gmina Linia jest ziemią z tożsamością. Znaczną jej większość zamieszkują rodowici Kaszubi. Urokliwe jeziora, w tym główny zbiornik wodny tego obszaru - Jezioro Potęgowskie, stanowią malowniczą wizytówkę gminy, a także przyciągają spragnionych spokoju turystów.

Ze wschodu na zachód przez teren gminy przepływa rzeka Łeba. Akweny wodne znajdujące się na tym terenie słyną z czystości i bogactwa w ryby.

Znaczna część mieszkańców Gminy Linia to Kaszubi. Dzięki nim gmina ta nabiera szczególnego charakteru. Na jej terenie znajduje miedzy innymi Ośrodek Edukacji Kaszubskiej oraz pieszo-rowerowy szlak turystyczny „Poczuj kaszubskiego ducha” o długości 85,6 km (!), prowadzący przez 13 miejscowości.
W każdej z nich znajduje się punkt wypoczynkowy z 3-metrową, drewnianą rzeźbą jednego z kaszubskich duchów. Ciekawostką jest wprowadzenie języka kaszubskiego jako języka pomocniczego w urzędach publicznych. Aktualnie we wszystkich szkołach na terenie Gminy Linia dzieci i młodzież uczą się języka kaszubskiego.

W ciągu ostatnich ta mała gmina podjęła szereg strategicznych inwestycji, od przebudowy dróg, przez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych, przebudowę oczyszczalni ścieków (w Tłuczewie), po modernizację stacji uzdatniania wody i objęcie kanalizacją większości obszaru Linii.

  • GIWK