Kim jesteśmy?

Gmina Sierakowice

Mieszkańcy: 20 054
Powierzchnia: 183 km2
Wydatki na mieszkańca: 6 477,66 zł
Strona www: www.sierakowice.pl
Władze:
Tadeusz KobielaWójt Gminy Mirosław KuczkowskiPrzewodniczący Rady Gminy

Gmina Sierakowice położona jest w sercu Szwajcarii Kaszubskiej, krainy cieszącej się niezwykle urozmaiconym krajobrazem, bogatym w lasy, jeziora i rzeki. Wspaniałe warunki przyrodnicze pomagają sierakowiczanom w rozwoju rolnictwa i turystyki, czyniąc z niej jedną z najbogatszych wsi w Polsce.

Położenie geograficzne i warunki, jakie stwarza przyroda, służą rozwojowi różnych form turystyki i wypoczynku. Urokliwe zakątki, czyste powietrze pozwalają na doskonały relaks. Wśród morenowych pagórków znajduje się wiele jezior, w których można złowić sieję, sielawę, szczupaka, okonia, płoć, a nawet raki. Aż 23 leżące na terenie gminy jeziora mają drugą klasę czystości wód. Oznacza to, że można tu zarówno zażywać kąpieli i łowić ryby, a także żeglować, pływać jachtem i kajakiem.

Aby poznać kaszubski krajobraz, można przemierzyć gminę pieszo, rowerem lub samochodem, co umożliwiają liczne szlaki wędrowne jak Szlak Kręgów Kamiennych oraz Szlak Wzgórz Szymbarskich. Na terenie gminy Sierakowice znajdują się Lasy Mirachowskie, należące do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, jak również Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z trzema rezerwatami przyrody o wdzięcznych nazwach: Kurze Grzędy, Jezioro Turzycowe i Żurawie Chrusty.

Jednym z pierwszych miejsc jakie zobaczymy po przyjeździe do Sierakowic jest Ołtarz Papieski, który został tu przeniesiony z Pelplina, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił 6 czerwca 1999 r. mszę świętą. Nieopodal ołtarza (zaprojektowanego przez mieszkańca Sierakowic) znajduje się dom księdza Bernarda Sychty w Puzdrowie oraz XIX-wieczny budynek z wyposażeniem tradycyjnego kaszubskiego domu. W Sierakowicach warto odwiedzić też zabytkowy, zrekonstruowany, drewniany kościół parafii św. Marcina.

Stolica gminy – wieś Sierakowice przypomina swoim charakterem prężne miasteczko, stanowiące ośrodek handlowo-usługowy i kulturalny dla mieszkańców pobliskich wsi oraz dla licznie odwiedzających gminę turystów.

Na terenie gminy krzyżują się drogi: wojewódzkie nr 214 — z Warlubia do Łeby oraz nr 211 i 219 — Słupsk–Gdańsk. Bardzo dobrze rozwinięte jest drobiarstwo, a także przetwórstwo mięsne. Branże to są silnymi atutami gospodarczymi gminy.

  • GIWK