Kim jesteśmy?

Gmina Stegna

Mieszkańcy: 9 749
Powierzchnia: 170 km2
Wydatki na mieszkańca: 6 181,98 zł
Strona www: www.stegna.pl
Władze:
Ewa DąbskaWójt Gminy Mariusz OgrodowskiPrzewodniczący Rady Gminy

Stegna i okolice, dzięki atrakcyjnemu położeniu, wyjątkowemu mikroklimatowi i wspaniałym krajobrazom oferuje szeroki wachlarz usług turystycznych. Sieć rzek i kanałów wodnych zachęca do uprawiania sportów wodnych. Przestronne plaże bogate w bursztyn i unikalne pasmo wydm porośniętych borami sosnowymi, stanowią znak rozpoznawczy gminy.

Gmina Stegna jest jedną z największych gmin wiejskich w Polsce. Jej obszar od zachodu graniczy z miastem Gdańskiem oraz Wisłą, która uchodząc tu do Bałtyku jest zarówno granicą gminy. Północna część gminy to bogate w bursztyn plaże Mierzei Wiślanej. Na południowym-wschodzie Stegny rozciągają się otwarte przestrzenie Żuław.

Gmina jest jednym z niewielu miejsc na polskim wybrzeżu, gdzie można obserwować proces gromadzenia się piasku morskiego (tzw. akumulacja piasku morskiego). Turystyka rozwija się głównie na obszarze Mierzei, gdzie leżą cztery najważniejsze miejscowości gminy: Stegna, Junoszyno, Jantar i Mikoszewo. Tereny te stwarzają duże możliwości uprawiania sportów wodnych (żeglarstwa, kajakarstwa, motorowodniactwa) nie tylko poprzez bliskość morza, ale również dzięki występującej w tym rejonie gęstej sieci rzek i kanałów żeglownych. Do dyspozycji miłośników wodnych atrakcji jest prawie 50 km toru wodnego, a także dwa nowe pomosty cumownicze. Dzięki Pętli Żuławskiej, która jest szlakiem wodnym obejmującym deltę Wisły, możliwe jest przepłynięcie z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego i Elbląskiego Węzła Wodnego. Ciekawostką jest, że wypływając na wody gminy Stegny, np. rzeki Szkarpawy lub Wisły Królewieckiej, kierując się na zachód można siecią rzek i kanałów dopłynąć do Berlina, a stamtąd dalej w głąb Europy.

Przez teren gminy przebiega kilka ciekawych szlaków turystycznych, m.in. Szlak Jantarowy (fragment Międzynarodowego Szlaku Dalekobieżnego Pieszego "E-9"). Godnym polecenia jest Muzeum Bursztynnictwa w Jantarze, w którym można obejrzeć wspaniałe okazy bursztynów i wyrobów z tego kruszcu. Dla fanów pieszych wędrówek, godne polecenia są szlaki: Szlak żółty  - „Jantarowy" (przez Świnoujście, Koszalin, Hel, Gdańsk, Mierzeja Wiślana,  Elbląg, Frombork, Braniewo), którego całkowita długość to 52 km, oraz Szlak niebieski – „Nadwiślański” (Sztum - Biała Góra - Piekło - Mątowy Małe - Mątowy Wielkie - Most Knybawski - Lisewo - Boręty - Palczewo - Nowa Cerkiew - Ostaszewo - Żuławki - Drewnica - Mikoszewo) o długości 76 km.

Gmina Stegna leży częściowo w obrębie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Obszar ten jest ważnym punktem na trasie europejskich wędrówek ptaków oraz unikalną ostoją lęgową wielu ptaków wodno-błotnych. Obszar rezerwatu jest domem dla ponad 322 gatunków kręgowców, w tym aż 255 gatunków chronionych.
W związku z tak dużą ilością ptasich podopiecznych na terenie Parku Krajobrazowego znajdują się także dwa rezerwaty ornitologiczne. Pierwszy z nich - „Kąty Rybackie”, zajmuje się ochroną największej w Polsce i jednej z największych w Europie kolonii lęgowej kormorana czarnego. Rezerwat „Mewia Łacha” chroni krajobraz stożka ujściowego Przekopu Wisły, który jest ostoją ptaków o randze międzynarodowej oraz miejscem występowania szeregu rzadko spotykanych gatunków roślin. Teren parku obejmuje również rezerwat leśny - „Buki Mierzei Wiślanej” – chroniący ok. 150-letni drzewostan buka w jego naturalnym środowisku.

Spośród zachowanych w Stegnie obiektów ciekawe są domy drewniane z połowy XIX wieku. Najważniejszym zabytkiem tej miejscowości jest kościół o szkieletowej konstrukcji i polichromowanych sufitach zbudowany w latach 1681-1683. Każdego roku, latem, w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się koncerty muzyki organowej, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Od 1999 roku w Jantarze organizowane są Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu. Dużym powodzeniem cieszy się również Ogólnopolski Zlot Żeglarski.

Szerokie piaszczyste plaże nadmorskie stanowią atut Mierzei Wiślanej. Wraz ze wzrostem poziomu usług turystycznych zwiększają się także korzyści płynące z rozwoju turystyki, która coraz częściej jest obecna w strategiach rozwoju gmin. Dogodna sieć dróg zapewnia dostęp do wybrzeża i komunikację między poszczególnymi miejscowościami. Zaletą tego terenu jest też niewielka odległość do stolicy metropolii oraz Elbląga.

  • GIWK