Kim jesteśmy?

Gmina Subkowy

Mieszkańcy: 5 484
Powierzchnia: 78 km2
Wydatki na mieszkańca: 4 644,26 zł
Strona www: www.subkowy.pl
Władze:
Mirosław MurzydłoWójt Gminy Jacek Piotr LisewskiPrzewodniczący Rady Gminy

Gmina Subkowy podzielona jest na 11 sołectw, z których każde posiada odrębną tradycję. Sąsiedztwo Żuław Wiślanych, a także dogodne połączenie z większymi miastami obszaru metropolitalnego sprawia, że gmina stanowi wspaniałe miejsce do zamieszkania. 

Nazwa miejscowości w obecnej formie obowiązuje od XVIII wieku. Wcześniej na wieś mówiono: Sobków, Schobków, Szobków i Sobkowy. Nazwa Subkowo wymieniona jest w dokumencie z 1675 roku. Wywodzi się ona od założyciela lub właściciela wsi Sobka, Subisława lub Subiesława, księcia pomorskiego, fundatora klasztoru oliwskiego.

Atutem ziemi subkowskiej są doskonałe gleby, dlatego też podstawą gospodarki w Gminie Subkowy jest rolnictwo, któremu sprzyjają zarówno warunki naturalne, jak i dotychczasowe tradycje. Gmina położona jest w strefie wybitnych walorów o znaczeniu porównywalnym do Żuław Wiślanych. Użytki rolne stanowią około 80% ogólnej powierzchni. Wiodącym kierunkiem jest produkcja roślinna – uprawa zbóż, głównie pszenicy i pszenżyta, rzepaku oraz buraka cukrowego. Do największych firm znajdujących się na terenie gminy należą: „Agros", "Litawa", "Latocha" oraz "Fregata".

Najpiękniejszą krajobrazową częścią gminy jest krawędź Doliny Wisły, z usytuowanym na wzgórzu kościołem św. Wojciecha w Gorzędzieju. Wieś słynie z utworzonego w 1995 roku sanktuarium, obecnie miejsca spoczynku relikwii świętego. Sama parafia została założona prawdopodobnie jeszcze przed 1280 rokiem. Według żywej legendy w miejscu obecnego kościoła, w 997 roku miał zatrzymać się św. Wojciech z Pragi. Czeski duchowny wraz z osobami towarzyszącymi udał się drogą rzeczną z wyprawą misyjną do Prus i po przenocowaniu w namiocie na brzegu Wisły głosił Ewangelię miejscowej ludności.

Będąc w gminie warto odwiedzić zabytkowe zespoły dworsko – pałacowe w Rybakach, Radostowie oraz Małym Garcu. Pałac w Rybakach pochodzi z początków XX wieku, kiedy to założony został jako rezydencja mieszkalna ściśle powiązana z zapleczem folwarcznym gospodarstwa rolnego. Wielkość zarówno dworu, jak i budynków gospodarczych świadczy o wielkiej zamożności i wysokim poziomie gospodarki rolnej.

Malownicze tereny, bliskość przyrody skłaniają osoby lubiące aktywny wypoczynek do korzystania z dwóch szlaków turystycznych przebiegających przez gminę: Doliny Dolnej Wisły i Ziemi Tczewskiej im. R. Klima.
Gmina Subkowy prowadzi współpracę międzynarodową z gminami niemieckimi z Dolnej Saksonii: Steimbke i Heemsen. Dzięki tej współpracy Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Subków pozyskała nieodpłatnie wóz strażacki.

W okresie letnim realizowany jest również program wymiany młodzieży. Jest to szansa zapoznania się z kulturą i tradycjami zachodniej Europy. Podczas pobytu w Niemczech organizowane się międzynarodowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Dostępność komunikacyjną gminy usprawniają przecinające jej obszar: droga krajowa nr 91, droga wojewódzka nr 230 Wielgłowy – Pelplin, autostrada A1, a także magistralna linia kolejowa obsługująca zarówno ruch towarowy, jak i osobowy.

  • GIWK