Kim jesteśmy?

Gmina Suchy Dąb

Mieszkańcy: 4 223
Powierzchnia: 85 km2
Wydatki na mieszkańca: 7 542,03 zł
Strona www: www.suchy-dab.pl
Władze:
Henryka KrólWójt Gminy Małgorzata CyraPrzewodnicząca Rady Gminy

Gmina Suchy Dąb leży w sąsiedztwie centrum metropolii oraz w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich. Żuławy ujmują swoim pięknem oraz bogactwem, są też miejscem idealnym do uprawiania turystyki wodnej i rowerowej. Kraina ta stwarza doskonałe warunki do wypoczynku i relaksu.

Miłośnicy pieszych wędrówek znajdą tu coś dla siebie. Przez obszar gminy wiodą trzy szlaki, dwa pieszo - rowerowe (Szlak Domów Podcieniowych oraz Pieszy Szlak Motławski) oraz szlak wodny. Szlak Domów Podcieniowych nazywany jest największym skarbem architektonicznym Żuław. Domy te należą do tzw. tradycji przedholenderskiej, zbudowane są w konstrukcji szkieletowej z drewna, wypełnione czerwoną cegłą lub otynkowane i z charakterystycznym wielosłupowym podcieniem wysuniętym przed zasadniczą część budynku. Najpiękniejsze budowle możemy podziwiać we wsiach: Steblewo, Krzywe Koło, Osice. Kolejnym opisywanym szlakiem jest Pieszy Szlak Motławski. Wędrówka tym szlakiem daje możliwość podziwiania terenów Żuław Wiślanych. U wrót Gdańska, w okolicach dawnych bastionów rozpoczyna się czerwony szlak, który wiedzie wzdłuż Motławy, poprzez lokalne wsie aż do Tczewa. Na szczególna uwagę zasługują gotyckie kościoły w Suchym Dębie, Krzywym Kole i Koźlinach.

Tereny gminy położone są przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych (trasa E7, obwodnica południowa Gdańska, droga ekspresowa S7). Dodatkowym atutem jej położenia jest bliskość autostrady A1 oraz portu lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Fakt, że gmina leży na terenie Żuław sprawia, iż jest ona obszarem bardzo żyznym. Mimo rolniczego charakteru doceniane jest jednak jej bogactwo kulturalne i turystyczne.

Łatwość w zakupie nieruchomości, a także spokój i kontakt z żuławskim krajobrazem i przyrodą przyciągają coraz więcej osób pragnących się osiedlić na terenie gminy.

  • GIWK