Kim jesteśmy?

Gmina Sztutowo

Mieszkańcy: 3 634
Powierzchnia: 112 km2
Wydatki na mieszkańca: 5 748,00 zł
Strona www: www.sztutowo.pl
Władze:
Robert ZielińskiWójt Gminy Marcin OwsińskiPrzewodnicząca Rady Gminy

Cały obszar Gminy Sztutowo leży na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Naturalną jej granicę stanowi: od  północy Bałtyk, od wschodu Zalew Wiślany, od południa rzeka Szkarpawa, a od południowego zachodu  rzeka Wisła Królewicka. Dzięki swemu nadmorskiemu położeniu posiada wyróżniające ją walory krajobrazowo-przyrodnicze, które stanowią o rozwoju turystyczno-uzdrowiskowym. Sztutowo i Kąty Rybackie charakteryzują się czystymi i szerokimi plażami, dużą ilością wód i lasów nadmorskich, a także największym w Polsce rezerwatem Kormoranów.

Gmina dysponuje dobrze wyposażoną bazą i zapleczem turystycznym. Wypoczywający na tym terenie mogą korzystać z różnorodnych form wypoczynku i rekreacji. Ważnym historycznie punktem jest międzynarodowe miejsce pamięci ofiar hitleryzmu – Muzeum Stuthof, znajdujące się na terenie byłego obozu koncentracyjnego.

Sztutowo posiada między innymi port morski nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich, poza tym jest doskonale połączone wodami śródlądowymi dzięki dobrze rozwiniętej sieci rzek i kanałów w delcie Wisły.
Ze względu na położenie przy drodze krajowej nr 7 (Warszawa-Trójmiasto), z czego wynika łatwe połączenia z Trójmiastem, Elblągiem i Nowym Dworem Gdańskim, Sztutowo stanowi dobre miejsce do lokalizacji działalności gospodarczych. Mieszkańcy Gminy  w dużej mierze zajmują się usługami związanymi z turystyką, która ma charakter sezonowy, a oprócz tego  także rolnictwem i rybołówstwem.

Gmina Sztutowo ciągle rozwija infrastrukturę techniczną, taką jak telefonia stacjonarna, zbiorcza kanalizacja sanitarna, czy też wodociąg, w który jest wyposażona w całości. Zakładanymi obecnie inwestycjami jest plan zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

  • GIWK