Kim jesteśmy?

Gmina Wejherowo

Mieszkańcy: 26 578
Powierzchnia: 194 km2
Wydatki na mieszkańca: 5 182,88 zł
Strona www: www.ug.wejherowo.pl
Władze:
Henryk SkwarłoWójt Gminy Hubert Artur TomaPrzewodniczący Rady Gminy

Gmina Wejherowo położona jest w powiecie wejherowskim województwa pomorskiego. Obejmuje tereny o powierzchni 200 km², okalające niemal 50. tysięczne miasto Wejherowo. Składa się z 16 sołectw, zamieszkanych przez prawie 22 tys. mieszkańców. Gmina Wejherowo powstała w czerwcu 1934r. z połączenia wójtostw w Bolszewie, Gniewowie, Łężycach, Wejherowie - Zamku oraz kilku samodzielnych obszarów dworskich. Do najbardziej znaczących ośrodków należą wsie parafialne i sołeckie: Bolszewo, Gościcino, Góra, Nowy Dwór Wejherowski, a także Gowino i Orle. Ponadto wśród wsi sołeckich znajdują się Bieszkowice, Gniewowo, Kąpino, Kniewo, Łężyce, Reszki, Sopieszyno, Ustarbowo, Warszkowo i Zbychowo.

Gmina posiada bogatą bazę zabytków historycznych. Do cennych obiektów architektonicznych należy wzniesiony w 1911 r. kościół w Górze. Zachował się w nim wczesnobarokowy ołtarz z 1665 r. oraz oryginalne obrazy "Święta Trójca" i "Pokłon Trzech Króli". Wieś należy do najstarszych siedzib życia religijnego na Pomorzu. Natomiast w kościele parafialnym w Bolszewie znajduje się spiżowy dzwon, wykonany w 1665 r. w warsztacie gdańskiego ludwisarza Daniela Tyma.
W Piaśnicy położony jest cmentarz wojenny ofiar terroru niemieckiego - miejsce największej martyrologii Polaków na Pomorzu. W pierwszych miesiącach II wojny światowej hitlerowcy rozstrzelali tam ok.12.000 osób, m.in. błogosławioną s. Alicję Kotowską oraz pierwszego wójta Gminy Wejherowo – mjr. Edwarda Łakomego. W Białej znajduje się cmentarz 28 żołnierzy, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. w obronie Wejherowa, Redy, Kępy Oksywskiej, a także Gowina, Zbychowa, Reszek i Gniewowa. Na cmentarzu w Łężycach znajduje się 36 zbiorowych mogił, w których pochowano 4249 żołnierzy Armii Radzieckiej i 32 żołnierzy I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Polegli oni w marcu i kwietniu 1945 r. podczas wyzwalania ziem powiatu wejherowskiego. Na cmentarzu, poza grobami znajduje się pomnik główny z napisem „Chwała bohaterom” oraz pomnik z krzyżem prawosławnym ufundowany przez Gminę Wejherowo.

Poprzez bliskość Trójmiasta i wielu walorów przyrodniczych, Gmina Wejherowo posiada status jednej z najchętniej odwiedzanych i zamieszkiwanych w powiecie wejherowskim. Przez jej tereny przebiegają trzy szlaki turystyczne: „Puszczy Darżlubskiej” (Wejherowo – Krokowa), „Wejherowski” (Wejherowo – Sopot Kamienny Potok), „Zagórskiej Strugi” ( Wejherowo – Gdynia). Na gości pragnących połączyć piękno natury ze sportem i rekreacją, czeka 18. dołkowe pole golfowe w Pętkowicach. Kompleks Sierra Golf Club położony jest na obszarze 82 ha, w odległości około 25 kilometrów od zachodnich granic Trójmiasta. W Kniewie znajduje się ferma strusi afrykańskich. Poza obcowaniem z tymi egzotycznymi ptakami i możliwością skosztowania przyrządzonych z nich przysmaków, na miejscu można również skorzystać z uroków wędkowania i grzybobrania. Dla chętnych organizowane są również przejażdżki bryczką, a zimą kuligi. Osoby kochające konie mogą również rozkoszować się obcowaniem z tymi zwierzętami w kilku stadninach położonych na całym obszarze Gminy Wejherowo. Wśród licznych miejsc wypoczynku Gminy, szczególną popularnością w sezonie letnim cieszą się jeziora – Borowo, Bieszkowice, Wyspowo i Zawiat, a także jezioro Orle z kanałem Reda. Nad jeziorem Zawiat w Bieszkowicach w okresie letnich wakacji 7 dni w tygodniu funkcjonuje miejsce do kąpieli pod nadzorem ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W 2011 r. Gmina Wejherowo wzięła udział w budowie publicznej infrastruktury turystycznej pn. „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”. Projekt obejmuje powstanie ścieżek rowerowych o łącznej długości 133 km, biegnących przez kilka gmin powiatów wejherowskiego 
i puckiego. Dzięki tej inicjatywie Gmina Wejherowo wzbogaci się o ok.13 km. nowych tras rowerowych. Od grudnia 2011 r. na terenie kompleksu sportowego w Gościcinie działa wybudowane w ramach programu „Biały Orlik”, pierwsze na terenie Gminy Wejherowo lodowisko. W sezonie zimowym jest ono dostępne przez 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców Gminy Wejherowo.

W 2012 roku swoją działalność rozpoczął pierwszy w Gminie Wejherowo obiekt edukacyjno -warsztatowy pn. Dworek Drzewiarza, przekształcony w Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Realizowane w nim inicjatywy kulturalne umożliwiają zapoznanie się z najstarszą historią lasów i przemysłu leśnego oraz pokazanie życia codziennego dawnych mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Kultury organizowane są wystawy, koncerty, a także warsztaty artystyczne.

Gmina Wejherowo posiada ogromny potencjał do rozwoju przedsiębiorczości, 
z powodzeniem wykorzystywany w istniejącej strefie przemysłowej, zarówno przez lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów. Działa tu ponad 1000 podmiotów gospodarczych. Najstarszym i jednym z największych zakładów jest KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli, która w 2009 r. obchodziła 110-lecie istnienia. Poza tym funkcjonuje tu, znana w całym kraju fabryka drzwi Porta KMI, jeden z czołowych producentów blachodachówki – Balexmetal Bolszewo oraz wykonawca sieci wodociągowych – PI Hydroinstal Drewa. Ich aktywność i korzystne wyniki finansowe stanowią zachętę dla kolejnych przedsiębiorców i świadczą o korzystnej w Gminie atmosferze wobec przedsiębiorczości.

  • GIWK