Kim jesteśmy?

Miasto Malbork

Mieszkańcy: 38 345
Powierzchnia: 17 km2
Wydatki na mieszkańca: 4 224,71 zł
Strona www: www.malbork.pl
Władze:
Marek CharzewskiBurmistrz Miasta Paweł DziwoszPrzewodniczący Rady Miasta

Strategiczne znaczenie położonego nad rzeką Nogat Miasta Malbork od wieków wyznaczała zlokalizowana tu siedziba Zakonu Krzyżackiego oraz korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków kolejowych, drogowych i wodnych. Bogata historia Malborka i wyjątkowy klimat tego miasta sprawiają, że odwiedzane jest co roku przez blisko pół miliona turystów. Przede wszystkim za sprawą największego na świecie, gotyckiego Zamku Krzyżackiego.

Jednak Malbork to nie tylko miasto turystyczne. Choć otaczają je średniowieczne mury obronne, to nie broni się ono przed nowymi inwestorami, nieustannie także podnosi jakość życia swoich mieszkańców. 

Malbork to miasto o wyjątkowej historii. Był niegdyś osadą plemienia pruskiego – Pomezanów, którzy zostali zdobyci przez książąt pomorskich. Ci, na początku XIII wieku, podarowali te ziemie Zakonowi Krzyżackiemu, który zaczął wznosić w tym miejscu monumentalny, silnie ufortyfikowany zamek. Do tej pory jest on największą ceglaną budowla w Europie i największą twierdzą gotycką na świecie, co daje mu miano jednej z największych atrakcji turystycznych na skalę światową (tzw. zabytek klasy "0"). W roku 1997 został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO jako znakomity przykład średniowiecznej architektury obronnej i rezydencjonalnej.

Z malborskim zamkiem związanych jest wiele wydarzeń kulturalnych, spośród których dwie cieszą się szczególną popularnością: Oblężenie Malborka i Magic Malbork. Pierwsze z nich łączy w sobie elementy teatru i rekonstrukcji historycznej, podczas której można obejrzeć m.in. pokazy średniowiecznego rzemiosła, kuchni, muzyki, czy też widowiska pirotechniczne. Magic Malbork to zaś spektakl łączący w sobie muzykę, taniec, obraz i światło. Wszystkie te elementy tworzą widowiskowe przedstawienie, które przyciąga do Malborka turystów z całej Polski. Dawny Zamek Krzyżacki to niejedyny historyczny atut miasta. Znajdziemy tu również pozostałości średniowiecznych murów obronnych, zabytkowy ratusz staromiejski oraz piękne kościoły. Wyjątkową atrakcją turystyczną jest także Żuławska Wioska Ceramiczna, w której spróbować można swoich sił w obsłudze kola garncarskiego, zapoznać się z metodami tworzenia kafli ceramicznych i przedmiotów glinianych. Niezapomnianych wrażeń dostarcza również podróż gondolą wzdłuż murów obronnych miasta i zamku oraz, rozpoczynające się w Malborku, rejsy po Nogacie.

Atrakcyjności miasta sprzyja również jego lokalizacja. Dogodne położenie komunikacyjne przy drodze krajowej nr 7 (Gdańsk – Warszawa) oraz bliskość autostrady A1 (węzeł w Swarożynie) tworzą dobre warunki dla rozwoju wielu przedsiębiorstw. Dzięki położeniu na szlaku kolejowym mieszkańcy mogą dotrzeć w niespełna godzinę do centrum metropolii, w dwie godziny do Olsztyna i trzy do Warszawy. Pociągiem można dotrzeć bezpośrednio również do Szczecina i Krakowa. Połączenia kolejowe są korzystne również dla lokalnych eksporterów. Oddalone ok. 110 km przejście graniczne w Gronowie oraz bezpośrednie połączenie kolejowe z Kaliningradem sprzyjają wymianie handlowej z przedsiębiorcami z Obwodu Kaliningradzkiego. Duże możliwości daje również port rzeczny na Nogacie – początkowy punkt w żegludze do Gdańska i na wschód Polski.

Malbork przyciąga coraz więcej inwestorów. Miasto nadal posiada atrakcyjne tereny przeznaczone pod rozwój przedsiębiorczości. Władze samorządowe dodatkowo zachęcają biznesmenów do lokowania tu swojego kapitału, poprzez wprowadzanie ulg i zwolnień podatkowych. Pozwala na to, mający tendencję rozwojową budżet miasta, którego dochody zwiększają się głównie za sprawą postępującej prywatyzacji podmiotów komunalnych i sprzedaży mienia komunalnego (w tym gruntów pod inwestycje). Dzięki temu miasto stale inwestuje w infrastrukturę miejską oraz posiada możliwości wygospodarowania wkładów finansowych, które pozwalają na podjęcie się projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W mieście powstają nowe zakłady, które wpisują się w ideę przedsiębiorstw innowacyjnych, a inne modernizują swoją działalność w zakresie innowacji. W strukturze gospodarczej miasta dominuje przemysł spożywczy. Mieści się tu między innymi Cukrownia Malbork i Zakład Produkcji Cukierniczej Malborżanka. Przemysł odzieżowy reprezentowany jest w mieście przez firmy Cotte i Koga. Rolnikom i ogrodnikom znane są, produkowane w Malborku urządzenia i narzędzia ogrodnicze firmy Leokadia. Na wymienienie zasługuje również Malborska Fabryka Obrabiarek  Pemal S.A., produkująca maszyny związane z przerobem drewna.

Swoją siedzibę w Malborku mają również znane w branży meblarskiej Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., które eksportują swoje produkty do krajów Europy Środkowo – Wschodniej i na Bałkany. ORGANIKA Zajmuje się produkcją i przetwórstwem pianek poliuretanowych, wykorzystywanych w meblach tapicerowanych oraz materacach. Firma służy również doradztwem w zakresie doboru odpowiedniego materiału piankowego oraz rozwiązań konstrukcyjnych. Wspomaga też swoich klientów udostępniając skomplikowane formatki i kształtki do produkcji dla swoich klientów. Do największych zakładów przemysłowych zalicza się również spółkę przetwórstwa zbożowego Elewarr.

Obok wielkich przedsiębiorstw w Malborku nie brakuje średniej wielkości firm i rodzinnych biznesów. Mieszkańcom i początkującym przedsiębiorcom w Malborku, chcącym zrealizować własne projekty biznesowe pomaga Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Jest to organizacja pozarządowa, okołogospodarcza, która prowadzi m.in. Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy i Punkt doradczy dla MŚP. Działania tej instytucji adresowane są przede wszystkim do osób pragnących wyjść z bezrobocia i założyć swój pierwszy biznes.

Mieszkańcy Malborka mają do dyspozycji również bogatą bazę szkół średnich oraz kursy organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodatkowe szkolenia pozwalają na wykształcenie kadr we wszystkich potrzebnych na rynku pracy specjalnościach.
Wśród młodych malborczan rośnie grupa absolwentów szkół wyższych. W Malborku mieści się filia Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku. Szkolą się tam głównie inżynierowie i specjaliści ds. produkcji, jednak przy Wydziale mieści się też zespół dydaktyczny ds. turystyki i rekreacji oraz cieszące się dużą popularnością Studium Języków Obcych.

  • GIWK