Kim jesteśmy?

Powiat gdański

Mieszkańcy: 111 675
Powierzchnia: 794 km2
Wydatki na mieszkańca: 705 zł
Strona www: www.powiat-gdanski.pl
Władze:
Stefan SkoniecznyStarosta Bogdan DombrowskiPrzewodniczący Rady Powiatu

Siedzibą powiatu gdańskiego jest Pruszcz Gdański, którego historia sięga aż czasów cesarstwa rzymskiego. Dziś powiat gdański to osobna od Miasta Gdańska jednostka administracyjna, od wieków jednak nierozerwalnie z tym miastem związana. Oddane w ostatnich latach do użytku strategiczne inwestycje drogowe jeszcze bardziej powiązały ze sobą oba obszary.

W IV wieku n.e. w miejscy dzisiejszego Pruszcza Gdańskiego kończył się tzw. północny szlak bursztynowy. Na obszarze miasta usytuowana było starożytne grodzisko - faktoria handlowa. W czasach nowożytnych ziemie te na nowo odżyły wraz z rozwojem Gdańska w XIV wieku, odtąd też ich losy były ze sobą nierozerwalnie powiązane. Kiedy w 1999 roku powiaty powróciły na mapę administracyjną Polski, w skład powiatu gdańskiego oprócz Pruszcza weszło 7 gmin: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański (gmina wiejska), Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie.

Przez teren powiatu przebiega kilka strategicznych arterii komunikacyjnych. Do 2012 roku kończyła się tu wybudowana w latach 70. XX wieku Obwodnica Trójmiasta, jednak dzięki powstaniu nowego, 18–kilometrowego odcinka Południowej Obwodnicy Gdańska została ona przedłużona aż do Koszwał, zapewniając mieszkańcom dogodne połączenia z centrum metropolii oraz powodując spadek ruchu tranzytowego na drogach powiatowych. Przez powiat przebiega również droga krajowa S7 (Gdańsk-Warszawa) oraz A1, czyli tzw. autostrada Amber One, będąca częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 z Helsinek do Aten. Przebiega nim również strategiczna polska linia kolejowa północ-południe E65, oraz spajająca Gdański Obszar Metropolitalny pasażerska Szybka Kolej Miejska, który łączy powiat gdański z Gdańskiem, Wejherowem i Lęborkiem z jednej strony oraz z Tczewem z drugiej.

W ramach usprawnienia transportu publicznego wszystkie gminy powiatu gdańskiego przystąpiły do utworzonego w 2007 roku Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Integracja przyniosła gminom wspólne zasady organizacji transportu publicznego, a mieszkańcom i turystom daje możliwość korzystania z biletu metropolitalnego, z którym można podróżować różnymi rodzajami środków transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje, SKM) na terenie kilkunastu miast i gmin.

W ramach licznych inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE, władzom gmin i powiatu gdańskiego udało się również zrealizować wiele istotnych inwestycji drogowych, które dodatkowo podnoszą jakość transportu publicznego. Za najważniejszą z nich może być uznana otwarta w 2011 roku obwodnica Pruszcza Gdańskiego.

W 2012 roku powiat rozpoczął zaś największą w swojej historii inwestycję realizowaną ze wsparciem unijnym. Mowa tu o remoncie wybudowanego jeszcze w czasach Zakonu Krzyżackiego Kanału Raduni, który stanowi główny element bezpieczeństwa przeciwpowodziowego południowej części metropolii. Środki pozyskane przez powiat na ten cel to 24 milionów złotych. Inwestycja ta to również przykład dobrej współpracy pomiędzy powiatem, gminą i miastem Pruszcz Gdański oraz miastem Gdańsk.

Mocnymi filarami gospodarki powiatu jest również prywatna przedsiębiorczość. Na jego terenie funkcjonuje wiele prężnych i innowacyjnych firm. Do największych należą m.in.: firma telekomunikacyjno-teleinformatyczna DGT, firmy kosmetyczne Ziaja i Oceanic, Międzynarodowe Centrum Szkolenia Energetyki, Browar Amber, czy przedsiębiorstwa rynku spożywczego Rabat Pomorze i TAN VIET International oraz dynamicznie rozszerzające swą działalność Zakłady Mięsne „Nowak”.

Dodatkowo poszczególne części powiatu posiadają swoje przewagi konkurencyjne. W zależności od gminy głównymi sektorami gospodarki na terenie powiatu są: usługi oraz turystyka (Przywidz, Trąbki Wielkie), przemysł, a także rolnictwo (Suchy Dąb, Cedry Wielkie, gmina Pruszcz Gdański).

  • GIWK