Kim jesteśmy?

Powiat malborski

Mieszkańcy: 64 011
Powierzchnia: 494 km2
Wydatki na mieszkańca: 1 211 zł
Strona www: www.powiat.malbork.pl
Władze:
Mirosław CzaplaStarosta Krzysztof OsijewskiPrzewodniczący Rady Powiatu

Powiat malborski nazywany jest „Spichlerzem Północy”. Obejmuje obszar malowniczych Żuław Wiślanych, które słyną z terenów rolniczych o wysokiej jakości gleb, wydających plony nawet kilkukrotnie obfitsze niż te na terenie reszty kraju. Obok rolnictwa obficie rozwija się też lokalny biznes. Sprzyja temu prężne otoczenie dla biznesu, które tworzy tu dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, liczne instytucje gospodarcze i przychylnie nastawiony na współpracę z inwestorami sektor publiczny. Turystom powiat malborski kojarzy się przede wszystkim z jego stolicą – Miastem Malborkiem i turystyczną wizytówką tej ziemi – monumentalnym Zamkiem Krzyżackim.

Wysokiej jakości gleby i doskonałe warunki przyrodnicze sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Na obszarze powiatu dominuje uprawa zboża, rzepaku, buraków cukrowych oraz roślin strączkowych i ziół. Rozwinięta jest również nowoczesna hodowla bydła i trzody chlewnej. Powiat leży w obszarze Żuław, słynących z najżyźniejszych ziem w Polsce. Osiągane tu plony są na ogół 2-3 krotnie wyższe od średniej krajowej. Wysoka wydajność i jakość produkcji spowodowała, że Powiat Malborski nazywany jest "Spichlerzem Północy".

Prężne otoczenie dla biznesu tworzy dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, instytucje gospodarcze takiej jak Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Malborska Izba Gospodarcza oraz rozwinięty sektor usług finansowych (na terenie powiatu działa 15 placówek bankowych, fundusz poręczeń kredytowych i 11 firm ubezpieczeniowych). Dodatkowo, czynnikami które sprzyjają tworzeniu się nowych przedsiębiorstw są wykwalifikowana siła robocza, liczne kontrakty międzynarodowe i niskie koszty produkcji – ok. 27 % niższe w porównaniu z centrum metropolii. Na terenie powiatu funkcjonują z powodzeniem przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, są to m.in.: Wytwórnia Materiałów Budowlanych „Leier Malbork”, Malborska Fabryka Wentylatorów „Nyborg-Mawent”, Produkcja Artykułów Higienicznych „Prino-Plast”, Eurofins Stiens Laboratorium, Madex–Kościeleczki.
Największe możliwości rozwoju mają inwestorzy z branży turystycznej i rolno-spożywczej. Największe firmy leżące w rejonie powiatu to: Malborskie Zakłady Chemiczne–ORGANIKA, Cukrownia „Malbork” S.A., Malborska Fabryka Obrabiarek „Pemal” S.A., Zakład Produkcji Cukierniczej „Malborżanka” i spółka Elewarr.

W 2003 roku ofertę inwestycyjną powiatu malborskiego wzbogacono o tereny włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 8,1ha, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności tego regionu. W powiecie malborskim organizowane są również ważne imprezy gospodarcze o charakterze regionalnym m.in. Żuławskie Targi Rolne (czerwiec) oraz Jesienne Targi Ogrodniczo-Nasienne (wrzesień). Obie imprezy odbywają się w miejscowości Stare Pole.

Malownicze krajobrazy Żuław Wiślanych i Pojezierza Iławskiego, czyste powietrze i wspaniałe zabytki przyciągają na te tereny wielu gości, którzy mogą zatrzymać się w licznych obiektach noclegowych. Szczególną popularnością cieszą się na tym terenie gospodarstwa agroturystyczne.

Wizytówką turystyczną powiatu malborskiego jest jego stolica z położonym na prawym brzegu Nogatu, największym w Europie ceglanym zamkiem gotyckim, który był niegdyś stolica Zakonu Krzyżackiego. Co roku monumentalną budowlę przyjeżdża zobaczyć ponad pół miliona turystów i to z nim związane są największe cykliczne imprezy kulturalne w powiecie (m.in. Magic Malbork i Oblężenie Malborka). W mieście nie brakuje też innych atrakcji. Miejscem wyjątkowym jest Żuławska Wioska Ceramiczna, gdzie samemu można wyprodukować kafle lub inne wyroby ceramiczne oraz gliniane.

Niezapomnianych wrażeń dostarcza podróż gondolą wzdłuż murów obronnych miasta i zamku oraz rejsy po Nogacie. Podczas podróży statkiem można poznać historię regionu i z powodzeniem podziwiać naturalne piękno unikatowego w swoim rodzaju krajobrazu. Na trasie rejsu znajdują się m.in. Zamek, Rezerwat Przyrody i system Pochylni – jedyny działający tego rodzaju na świecie oraz dwie śluzy, z których jedna - w Białej Górze, należy do największych tego typu w Europie. Rzeka ta wraz zapewnia swobodną żeglugę pomiędzy Wisłą, Kanałem Jagiellońskim i Zalewem Wiślanym. Jednak dryfowanie po rzece to nie jedyna forma aktywnego wypoczynku, z której słynie powiat malborski. Bardzo popularna stała się turystyka rowerowa, dla której stworzono tutaj wspaniałe warunki. Cykliści mają do dyspozycji 81 kilometrów dróg rowerowych. Na rowerze lub na pieszo – warto dotrzeć do kilku godnych polecenia zabytków: kościoła parafialnego p.w. Św. Józefa w Kałdowie, kościoła św. Mateusza w Nowym Stawie, czternastowiecznego kościoła gotyckiego w Myszewie czy też kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli w Lichnowach.

  • GIWK