Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Komisja koordynuje wspólne zakupy nośników energii i usług pocztowych, które przynoszą samorządom milionowe oszczędności. Pracuje nad uwspólnieniem standardów dotyczących zamówień publicznych oraz przetwarzania danych osobowych w metropolii. Prowadzi monitoring zmian legislacyjnych oraz bieżącą wymianę doświadczeń podczas spotkań i szkoleń tematycznych. Zadaniem komisji jest również współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowoczesne technologie w ramach koncepcji Smart City.

Przewodniczący: Wojciech Zemła, Sekretarz Miasta Sopotu

Prezydium Komisji:
1. Marek Komorowski, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
2. Marta Dorobek, Prezes Zarządu "SZOP" sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
3. Agnieszka Siebert, Sekretarz Miasta Pucka

Koordynatorka Komisji: Weronika Michałowska,
tel. 517 056 156, e-mail: weronika.michalowska@metropoliagdansk.pl

 

27.05.2021

Trwa nabór do wspólnego postępowania na dostawy gazu ziemnego

To już ostatnie chwile, aby przystąpić do wspólnych zakupów gazu ziemnego w ramach metropolitalnej grupy koordynowanej przez Gdynię! Nabór trwa do 28 maja 2021 r. Samorządy i podległe im jednostki z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot po raz 11 przystępują do 5 grup kupujących wspólnie energię elektryczną, gaz ziemny, olej opałowy, usługi pocztowe oraz paliwo. W ciągu 10 lat wspólne zakupy przyniosły aż 150 mln zł oszczędności.

Czytaj dalej
  • GIWK