Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Komisja aktywnie działa w trzech obszarach: transport i mobilność, rozwój przestrzenny, energetyka i środowisko. Do najbardziej istotnych zagadnień komisji należy: zrównoważony rozwój mobilności, stworzenie wspólnych systemów transportowych, dbanie o ład przestrzenny oraz wysoką jakoś powietrza dla metropolii. Zadaniem komisji jest wsparcie realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednocześnie monitoruje ona projekty komplementarne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przewodniczący: Michał Pasieczny, Burmistrz Rumi

Koordynatorzy Komisji:
Aleksandra Fijałkowska (Rozwój Przestrzenny), tel. 58 526 81 55,
e-mail: aleksandra.fijalkowska@metropoliagdansk.pl
Karolina Orcholska (Transport i Mobilność), tel. 58 526 81 05,
e-mail: karolina.orcholska@metropoliagdansk.pl
Mariusz Sadłowski (Energetyka i Środowisko), tel. 58 526 81 44,
e-mail: mariusz.sadlowski@metropoliagdansk.pl

13.06.2013

Rozpoczął się cykl warsztatów poświęconych standaryzacji zapisów SUiZP w gminach GOM

Planowanie przestrzenne w obszarze metropolitalnym powinno mieć wymiar wspólnotowy - z tym zgadzają się wszyscy planiści. Do współpracy przy wspólnym planowaniu przestrzeni potrzebne są jednak pewne ujednolicenia. W tym celu, na pierwszych z całego cyklu warsztatach w Kolbudach pracowano dziś nad standaryzacja zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP).

Czytaj dalej
  • GIWK