Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Kultury

Komisja podejmuje działania wspierające samorządowe instytucje kultury, promuje realizowane projekty kulturalne oraz zajmuje się wymianą doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy kadrami kultury. Realizuje projekty takie jak: Metropolitalne Forum Kultury, Planer Kulturalny oraz cykle spotkań i szkoleń dla kadr kultury Metropolitalna Kadra Kultury. Współpracuje z projektami Sieć Kultury i Metropolitalna Karta do Kultury. Celem strategicznym Komisji Kultury na rok 2020 jest integracja w instytucjach kultury, zwiększanie kompetencji kadr kultury i usprawnianie wspólnej informacji kulturalnej.

Przewodnicząca: Maja Wagner, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni

Koordynatorka Komisji: Alicja Jelińska
tel. 58 526 81 28, e-mail: alicja.jelinska@metropoliagdansk.pl

 

20.11.2019

Szkolenie: Jak włączać mieszkańców i lokalne środowiska w kulturę

Jak włączać mieszkańców, lokalne środowiska twórcze i polityków w wyznaczanie długofalowych celów dla kultury w gminach? Niełatwa sztuka tworzenia strategii samorządowych dla kultury została nam wyłożona przez Karola Wittelsa z Fundacja Obserwatorium, który uczestniczył przy tworzeniu wielu strategii w województwie mazowieckim oraz przy programie Edukacji Kulturowej dla Miasta Gdańsk.

Czytaj dalej
  • GIWK