Kim jesteśmy?

Aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

W ramach komisji działają grupy na rzecz integracji imigrantów i imigrantek, Metropolitalnego Rynku Pracy, lokalnych zakupów, edukacji, przedsiębiorczości, budżetu obywatelskiego oraz działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia. Komisja stale współpracuje zarówno z przedstawicielami samorządów lokalnych, jak i z biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Współprzewodniczące: 
Katarzyna Gruszecka - Spychała, Zastępca Prezydenta Gdyni ds. gospodarki
Beata Rutkiewicz, Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta

Koordynator Komisji: Przemysław Czaja
tel. 58 526 81 15, e-mail: przemyslaw.czaja@metropoliagdansk.pl

11.03.2015

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Czytaj dalej
  • GIWK